< >


Här är årets stipendiater

På Nationaldagen utdelades stipendier inom miljövård, byggnadsvård och kultur samt stipendier för ungdomsledare och förtjänstfulla insatser inom idrottslivet.

Stipendiater tar emot pris på scenen

Musikens Vänner, MV

Kulturstipendium

”Ett stipendium som är tänkt att gå till någon eller några som gjort avtryck inom kulturlivet”.

Musikens vänner, Katedralskolan

Årets pristagare har fått följande motivering:

”Sedan 1866 har kören Musiken vänner varit en del av Skaras traditioner. Än idag drivs kören av elever vid Katedralskolan. Sedan 1887 har MV sjungit i Botan och än idag så ser ungdomarna till att den traditionen efterlevs. Man har stort ansvar för och deltagande vid studentuppvaktningen på Katedralskolan. Inte minst vid de så kallade lekarna i Botan vid avslutningsdagen, samt i samband med studentbalen. Totalt så sjunger MV studentsången ca 200 gånger under studentveckan!”

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att 2023 års kulturstipendium går till Kören Musikens vänner, Katedralskolan.

Stipendiat tar emot pris på scenen

Maja Polzer

Ungsdomsledarstipendium

”Ett stipendium där man som ledare kämpat, varit en engagerad ledare och samtidigt vara en bra förebild för barn och unga.”

Maja Polzer, Skara konståkningsförening

Årets pristagare har fått följande motivering:

”Maja visar tydligt sin roll som ledare och stöttar dessa ungdomar genom diverse problem och utmaningar som kommer i livet. Det är viktigt för ungdomarna att ha en förebild i dagens tuffa klimat. Maja är med och bidrar till en stabil grund för fortsatt långsiktig verksamhet, där barn och ungdomar ser upp till henne och engagerar sig i konståkning. Under sin tid har hon varit en drivande kraft till en omtyckt och efterfrågad idrott”.

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att 2023 års ungdomsledarstipendium går till Maja Polzer Skara konståkningsförening.

Stipendium för förtjänstfulla insatser inom idrottslivet

”Ett stipendium där någon eller några gjort betydande insatser under lång tid, varit och är som en eldsjäl inom idrottslivet.”

Bengt Hassellöf, Skara FC

Årets pristagare har fått följande motivering:

”För ett aldrig sinande engagemang för föreningen i stort och för dess verksamhet i allmänhet. Att inte bara agera som ordförande utan också steppa in som ungdomsledare, eller ta hand om nyanlända när behov uppstår, visar på vilken fin människa Bengt är! Han ser och tar hand om både spelare och ledare, och med sitt engagemang, positiva attityd och människosyn visar han vägen för oss alla!”

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att 2023 års stipendium för förtjänstfulla insatser går till Bengt Hassellöf Skara FC.

 

Stipendiater tar emot pris på scenen

Jenny och Åke Larsson

Byggnadsvårdspris

”Ett pris där man på ett respektfullt och varsamt sätt renoverat en byggnad i syfte att behålla dess kulturella och byggnadshistoriska värde.”

Åke och Jenny Larsson, Öglunda 

Årets pristagare har fått följande motivering:

”Gården har på ett respektfullt sätt byggts till med en andra våning, utan att gården stilmässigt förändrats. Gården har anpassats till ett modernt familjeliv på det sätt som alltid har skett, genom att man bygger till i befintligt plan eller lägger till ytterligare en våning. Resultatet har blivit ett funktionellt och tilltalande boende”.

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att 2023 års byggnadsvårdspris går till Åke och Jenny Larsson, Öglunda.

Stipendiat tar emot pris på scenen

Miljövårdpris

Jula AB

Årets pristagare har fått följande motivering:

”Jula AB belönas för sitt miljö- och hållbarhetsarbete med ett klart fokus på elektrifiering och grön omställning. Jula satsar på att bli helt klimatneutrala genom att minska utsläppen från energianvändning vid centrallager och varuhus, samt genom att minska på utsläpp från alla transporter mellan fabriker, centrallagret och varuhus samt e-handel. Jula investerar idag endast i energi från förnybara källor såsom sol, vind och vatten”.

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att 2023 års miljövårdspris går till Jula AB.

Läs om Jula Logistics miljösatsningar.

Denna sida uppdaterades