< >

Vård- och omsorg

Studierna leder till att du blir anställningsbar inom vård och omsorg som exempelvis vårdbiträde, undersköterska, stödassistent eller personlig assistent. Det är arbetsgivaren som avgör vilken yrkestitel du får i samband med anställning.

Från och med den 1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel enligt beslut från regeringen. Det innebär att, för att erhålla titeln undersköterska behövs ett bevis att man genomgått en vård- och omsorgsutbildning på gymnasienivå. Vård- och omsorgsutbildningen på Komvux i Skara är en sådan utbildning.

Kursstarter

Nästa kursstart för våra yrkesutbildningar är i augusti 2024.

Sök utbildningen

Ansökan till våra yrkesutbildningar genom vår webbaserade utbildningsportal.

Rekommenderade förkunskaper

  • Betyg från grundläggande svenska / svenska som andraspråk.
  • Förutsättningar att genomföra APL (arbetsplatsförlagt lärande).
  • God datorvana samt egen dator.

Studieplanering och regler för VO Collegediplom

Termin 1 (20 veckor)

Poäng

Anatomi och fysiologi 1

50 p

Social omsorg 1

100 p

Omvårdnad 1

100 p

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

100 p


350 p

 

Termin 2 (20 veckor)

Poäng

Anatomi och fysiologi 2

50 p

Gerontologi och geriatrik

100 p

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

100 p

Hälso- och sjukvård 1

100 p

Psykiatri 1

100 p


450 p


Termin 3 (20 veckor)

Poäng

Social omsorg 2

100 p

Hälso- och sjukvård 2

100 p

Psykiatri 2

100 p

Vård- och omsorg specialisering

100 p

Omvårdnad 2

100 p


500 p


Följande kurser planeras även in i din studieplan om du inte har betyg i dessa redan.

  • Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, 100 poäng
  • Samhällskunskap 1a1, 50 poäng
  • Psykologi 1, 50 poäng

Totalt ska du ha 1500 poäng från samtliga kurser för att erhålla VO College-diplom.

Du får i samband med antagning till utbildningen träffa yrkeslärare för kartläggning och planering av just din studieplan. ​Just hur din studieplanering ser ut beror på dina mål med dina studier och vilka erfarenheter och kunskaper du har med dig.

Har du sedan tidigare kunskaper motsvarande de kurser som ingår i utbildningen så kan du ansöka om prövning vilket innebär att du genomför olika bedömningsmoment för betyg. Prövning innebär att du inte får någon undervisning i den kurs du ska göra prövning i. Du kan inte söka CSN för att enbart göra prövning. Har du F i någon eller några kurser sen tidigare kan du också söka prövning. Bedömningsmomenten kan variera beroende på kurs men kan innebära; skriftliga prov, inlämningsuppgifter, praktiska moment i skolan eller på en arbetsplats och muntliga redovisningar. Prövning i en kurs genomförs under en period av cirka 2–4 veckor.

Studieformen är närdistans och innehåller när-, distans-, fjärrundervisning samt arbetsplatsförlagt lärande (APL). 

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) innebär att undervisningen sker inom kommunal- och/eller regional hälso- och sjukvård. Den totala undervisningstiden ska omfattas av minst 15% APL. APL planeras i 4-veckorsperioder inom kursens 20 veckor.

Studietiden

Studietiden kan variera beroende på utformningen av din individuella studieplan. Heltidsstudier innebär att du läser minst 400 poäng per termin. Läser du mot VO-Collegediplom och har betyg från svenska grund tar utbildningen tre terminer.

Efter cirka halva utbildningstiden kan du få ett intyg till vårdbiträde utfärdat av skolan. För att få det ska du ha godkänt betyg från de kurser i listan nedan, totalt 800 poäng.

Vill du enbart läsa kurser för att få intyget till vårdbiträde anpassar vi din studieplan efter det.

Anatomi och fysiologi 1 - 50 poäng
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 - 100 poäng
Gerontologi och geriatrik - 100 poäng
Hälso- och sjukvård 1 - 100 poäng
Omvårdnad 1 - 100 poäng
Psykiatri 1 - 100 poäng
Psykologi 1 - 50 poäng
Social omsorg 1 - 100 poäng
Svenska 1/Svenska som andra språk 1 - 100 poäng

Denna sida uppdaterades