< >

Många goda krafter medverkar till hälsa

Folkhälsa är stora gruppers hälsa och hälsa är din egen hälsa.

Vår hälsa formas av många olika byggstenar så kallade bestämningsfaktorer. Man brukar säga att den påverkas av arv, omgivande kultur- och miljö, de förutsättningar samhället ger dig och genom dina levnadsvanor.

Arvet går inte att påverka, men de andra byggstenarna så kallade bestämningsfaktorer för hälsa kan du påverka. Du kan påverka dem genom att ha sunda vanor när det gäller mat, rörelse, sömn och andra levnadsvanor. Att ha bra nära relationer till andra människor och att känna sig trygg där du bor är en viktig byggsten för hälsan.

Många byggstenar som skapar hälsa går att påverka genom politiska beslut både i kommunen, regionen och riksdagen. De byggstenarna kan du påverka genom samhällsengagemang och genom att rösta i olika val. Miljö, socialförsäkring, tillgång till cykelvägar är exempel på byggstenar för hälsa som kan påverkas med politiska beslut.

Vår hälsa är påverkbar både av dig själv och genom politiska beslut.

Lyssna på informationen som ljudfil

Hälsans bestämningsfaktorer, vad som påverkar din hälsa.

I illustrationen beskrivs hälsans bestämningsfaktorer. Klicka för att se en större bild. Det är ålder, kön och arv. Socialt stöd, barns vuxenkontakter och sociala nätverk. Tobak, alkohol, narkotika, matvanor, motion, sex och samlevnad och sömnvanor påverkar också. Vidare påverkar arbetsmiljö, arbetslöshet, boende, trafik, utbildning, jordbruk och livsmedel, fritid och kultur, socialförsäkring, socialtjänst samt hälso- och sjukvård. Yttersta skiktet handlar om miljö och samhällsekonomiska strategier.

Denna sida uppdaterades