< >

Digitala infartsskyltar

Passa på att marknadsföra ditt evenemang eller besöksmål på kommunens två digitala infartsskyltar. Den ena skylten står vid infarten till Julavaruhuset och den andra i anslutning till Coop-området i varsin ände av Skaraborgsgatan.

Skyltarna har flera skiftande budskap. Kommunen ansvarar för uppdatering, kvalitetssäkring, urval och prioritering. Bilderna är i liggande format (inga kollage) och får inte innehålla några logotyper. Bilden får inte vara för ljus eller ha vit bakgrund, då det kan bli bländande för trafikanterna.

Kriterier för att vara med i urvalet

 1. Det är ett evenemang av större allmänintresse
 2. Det finns med i evenemangskalendern på upplevskara.se eller skara.se i god tid innan evenemangets start. Så lägger du in i evenemangskalendern Länk till annan webbplats..
 3. Det får inte innehålla partipolitiska eller religiösa budskap

Anmäl intresse

Observera att det inte går att boka plats, utan att man anmäler intresse för att synas. Det kostar inget att få med sitt budskap. Kolla punkterna nedan och skicka sedan en intresseanmälan till upplevskara@skara.se

Tänk på att budskapet ska:

 • rikta sig till genomresande, besökare eller invånare
 • vara kort enkelt och tydligt (kunna uppfattas på 1 sekund)
 • bidra till en positiv bild av Skara
 • följa Länsstyrelsens och Trafikverkets riktlinjer
 • inte innehålla telefonnummer och webbadresser
 • inte vara reklam för företag eller produkter

Budskapet kan:

 • vara samhällsinformation eller krisinformation
 • vara gratulationer till idrottsföreningar med anknytning till Skara
 • vara en sevärdhet

Riktlinjerna är beslutade av kommunstyrelsen i maj 2022.

Denna sida uppdaterades