< >

Bygglovsansökan och anmälan

Bygglovsansökan eller en anmälan gör du digitalt via vår e-tjänst. Här kan du läsa om hur du gör och vad du behöver få med 

Ditt bygglov gäller i fem år och du måste påbörja byggnadsarbetet inom två år.

Eftersom bygglovsavgiften grundar sig på handläggningen av ärendet, kommer avgiften tas ut även i de fall det blir avslag på bygglovsansökan.

Det finns åtgärder som inte kräver bygglov, men kräver att du gör en anmälan.

Exempel på sådana åtgärder är installation av eldstad, ändring i den bärande konstruktionen, installation eller ändring av ventilation. Även rivning kan kräva anmälan.

Uppförande av vissa komplementbyggnader, mindre tillbyggnader av en- och tvåbostadshus, byggande av takkupor samt att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

Förbered din digitala ansökan

Du som sökande ansvarar för att upprätta fackmannamässiga handlingar.

Det är ansvarig handläggare som bedömer vilka handlingar och vilken kvalitet på inkomna dokument som krävs för att handläggning ska kunna ske.

För att logga in och signera din ansökan krävs en e-legitimation.

Har du ingen e-legitimation så kan du ansöka hos Skatteverket Länk till annan webbplats. 

Varför måste jag ha en e-legitimation?

När du loggar in med e-legitimation så hämtas dina personuppgifter från Skatteverket. Det gör att du slipper fylla i dina uppgifter manuellt.

För företag eller ombud för annan sökande

Att använda sin personliga e-legitimation har samma funktion som när du tidigare skrivit under med din signatur/namnteckning i ett dokument och därefter legitimerat dig. Du anger i e-tjänsten att du är ombud och skriver in vem du är ombud för.

Det är vanligt att arbeta i ett företag men vara ombud åt ett annat, sökande företag eller sökande privatperson, fast du använder din personliga e-legitimation.

Skara kommun tillåter inloggning och signering med hjälp av Bank-ID, Telia eller Mobilt BankID.

Se till att du har en aktiv e-postadress så vi kan komma i kontakt med dig.  Vi kommunicerar oftast via e-post.

Bygger du nytt behöver du normalt en nybyggnadskarta. Vid en tillbyggnad kan det behövas en nybyggnadskarta.

En nybyggnadskarta beställer du hos kommunen. 

På nybyggnadskartan ska åtgärden ritas in och måttsättas. Även avståndet till minst två fastighetsgränser eller till närmaste befintliga byggnad ska ritas in.

Denna nybyggnadskarta (situationsplan) ska sen skickas in tillsammans med bygglovsansökan. 

Nybyggnadskarta

Ange fastighetsbeteckning på ritningarna/handlingarna.  

Det ska framgå av ritningarna vad lovet avser samt utvändigt material och färgsättning.

Handlingarna ska vara skalenliga och scannade i pdf-format.
Vi tar inte emot fotografier av ritningar.

Exempelritningar - nybyggnad

Information om vilka ritningar som behövs vid nybyggnad Pdf, 1 MB.

Samlingsdokument information och alla ritningar vid nybyggnad Pdf, 1 MB.

Exempelritningar - tillbyggnad

Information om vilka ritningar som behövs vid tillbyggnad Pdf, 128 kB.

Samlingsdokument information och alla ritningar vid tillbyggnad Pdf, 1 MB.

Vid vissa åtgärder krävs att en kontrollansvarig medverkar så att arbetet uppfyller kraven i bygglagstiftningen.

För att kunna säkerställa att de tekniska kraven uppfylls och hjälpa dig att få en säker och hälsosam byggnad ska vissa kritiska moment under byggnationen kontrolleras. Dessa kontroller ska redovisas i en kontrollplan.
Kontrollplan (Boverket) Länk till annan webbplats.

Det är du som med hjälp av din kontrollansvarig tar fram ett förslag till kontrollplan. Förslaget kommer diskuteras vid det tekniska samrådet och efter eventuella revideringar fastställas i startbeskedet.

Kontrollansvarig (Boverket) Länk till annan webbplats.

Den kontrollansvarige signerar också ansökan digitalt (via e-tjänsten) - då först är ansökan komplett och kommer in till oss.

Du kan även anmäla kontrollansvarig i efterhand, antingen via e-tjänsten eller via e-post till bygg@skara.se.

Beskriv ditt projekt med egna ord, så tydligt du kan, skicka gärna med foton på objektet där det finns möjlighet. 


Du är välkommen att ta kontakt med oss om du har frågor. Vill du få en bokad tid för ett samtal kan du boka det via vår e-tjänst. E-tjänsten kräver e-legitimation.  


Boverket har tagit fram informationsmaterial som ska öka kunskapen och förståelsen för vad som gäller när du bygger nytt, ändrar eller underhåller.

Grafiskt material för bygga nytt, ändra eller underhålla - Boverket Länk till annan webbplats. 2022

Denna sida uppdaterades