< >

Kartor

Kartor används i de flesta av kommunens verksamheter. Kommunens kartor är digitala och finns i en databas och kan därmed öppnas för redigering, analysering och presentation. Detta kallas för ett GIS (Geografiskt Informationssystem).

Beroende på vad man ska använda kartan till hämtas och kombineras önskad information från databasen. För till exempel detaljplanering, nybyggnad, gatu- och parkarbeten samt ledningsdragning behövs detaljerade kartor.

För att lokalisera en fastighets läge och adress eller för viss statistisk redovisning räcker det med enklare information.

Ritningsarkiv - äldre kartor och ritningar

På plan- och byggenheten hanteras och sparas en mängd kartor och ritningar. Mycket av materialet är digitalt, men det finns också på papper och mikrofilm.

Arkiv och ritningar

Denna sida uppdaterades