< >

Rehabilitering och hjälpmedel

Arbetsterapeut och sjukgymnast/ fysioterapeut inom kommunens rehabenhet bedömer behov av rehabilitering och genomför behandling, träning och hjälpmedelsutprovning för dig som är inskriven i kommunens hemsjukvård. 

Arbetsterapeuten arbetar utifrån de problem som framkommer vid dagliga aktiviteter.

Sjukgymnasten eller fysioterapeuten tränar personer för att bibehålla eller återfå sina tidigare funktioner.

Om du inte är inskriven i hemsjukvård och söker arbetsterapeut, sjukgymnast /fysioterapeut tar du kontakt med en rehabmottagning inom primärvården.

Hjälpmedel

Om du har en funktionsnedsättning som påverkar dina möjligheter att klara dina dagliga aktiviteter kan du vara i behov av ett hjälpmedel. Hjälpmedel är till för att kompensera eller mildra en funktionsnedsättning och skapa en så aktiv och fungerande tillvaro som möjligt

Behov av hjälpmedel

Du som är inskriven i kommunens hemsjukvård kontaktar kommunens arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut genom att ringa till Kontaktcenter på 0511-320 00. Arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut gör ofta ett hembesök hos dig och gör en bedömning av dina behov.

Du som inte är inskriven i kommunens hemsjukvård kontaktar en rehabmottagning inom primärvården.

Avgifter för hjälpmedel

Om arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut bedömer att du har behov av ett eller flera hjälpmedel kan du låna dessa kostnadsfritt. Du betalar dock för hembesöket enligt ordinarie taxa för hemsjukvård.

Återlämning av hjälpmedel

Hjälpmedlet är ett lån och ska återlämnas när behovet upphört.

Du kan du få hjälp med rehabilitering och habilitering i ditt hem om du har svårigheter att ta dig till en vårdcentral.

Har du svårigheter att ta dig till din vårdcentral kan du bli inskriven i hemsjukvården. Då kan du få hjälp med rehabilitering och habilitering i ditt hem istället. Rehabilitering innebär att du tränar upp funktioner och förmågor efter en skada, sjukdom eller vid förändrat hälsotillstånd. Habilitering innebär att du tränar för att bibehålla eller förbättra en medfödd skada eller sjukdom.

Målet med rehabiliteringen är att du ska behålla, förbättra eller få tillbaka dina olika funktioner för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi samarbetar med andra yrkeskategorier för att du ska få en god och säker vård hemma så att du kan känna dig trygg.

Så här går det till

När du är inskriven i hemsjukvården gör vi en individuell bedömning av ditt behov av rehabilitering. Vi utformar en plan tillsammans med dig för att arbeta mot dina mål. Vi erbjuder lika god rehabilitering oavsett om du bor hemma, på ett vård- och omsorgsboende eller på ett korttidsboende.

Denna sida uppdaterades