< >

Rehabilitering och hjälpmedel

Du som är inskriven i kommunal hälso- och sjukvård kan få rehabilitering och hjälpmedel för att kunna behålla, förbättra eller få tillbaka dina olika funktioner för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. 

Arbetsterapeuten utreder vilken träning eller vilka hjälpmedel du behöver för att du ska kunna leva ditt liv så självständigt som möjligt. Arbetsterapeuten kan också skriva ett intyg som du eventuellt behöver vid ansökan om bostadsanpassning.

Sjukgymnasten/fysioterapeuten arbetar med rörelseförmåga och fysisk aktivitet och kan bland annat göra träningsprogram eller prova ut hjälpmedel.

Du som inte är inskriven i kommunal Hälso- och sjukvård kontaktar en rehabmottagning inom primärvården.

Behov av hjälpmedel

Du som är inskriven i kommunal Hälso- och sjukvård kontaktar arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut genom att ringa till kontaktcenter på 0511-320 00. Arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut gör ofta ett hembesök hos dig och gör en bedömning av dina behov.

Avgifter för hjälpmedel

Om arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut bedömer att du har behov av ett eller flera hjälpmedel kan du låna dessa kostnadsfritt. Du betalar för hembesöket enligt ordinarie taxa för hemsjukvård.

Avgifter

Återlämning av hjälpmedel

Hjälpmedlet är ett lån och ska återlämnas väl rengjort när behovet upphört.

Återlämning kan göras vid kommunens hjälpmedelsförråd på Malmgatan 36. Vid behov av hämtning av större hjälpmedel i hemmet kontaktar du som är inskriven i kommunal Hälso- och sjukvård din arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut genom att ringa till kontaktcenter på telefon 0511-320 00.

Denna sida uppdaterades