< >
Gällkvistskolan med skolgård

Gällkvistskolan F-6
(förskoleklass-årskurs 6)

Kort fakta om vår skola

Välkommen till Gällkvistskolan - en skola där lusten att lära, trygghet och medbestämmande är viktigt!

Gällkvistskolan är en skola med närhet till naturen.

Vi har en egen skolskog på gångavstånd som nyttjas regelbundet av skolans elever för bland annat natur- och miljöstudier samt lek.

Med eleven i centrum, arbetar vi pedagogiskt för att kunna möta varje elevs lust att lära på ett så bra sätt som möjligt. Ett entreprenöriellt lärande, där elevens tankar, idéer och ansvar för sin utveckling står i centrum, är förhållningssätt som är betydelsefulla på Gällkvistskolan.

Till grund för vårt arbete ligger de nationella styrdokumenten och vår egen utvecklingsplan.

Under de närmaste åren utvecklar vi speciellt arbetet i matematik, teknik och svenska.

Denna sida uppdaterades