< >

Vandra i Valle

Valleområdet

Mot sluttningen av berget Billingen i öster har inlandsisen lämnat det särpräglade Valleområdet efter sig, ett sjörikt och mjukt böljande kamelandskap. Vandringslederna i Valle går genom ängar, betesmark och åkrar, ädellövskog och med utsikt över mängder av sjöar, vilket ger dig en fantastisk naturupplevelse oavsett vilken årstid du väljer att gå.

Svårighetsgraden på lederna är lätt till medelsvår. På en timma hinner de flesta gå cirka tre kilometer i lugn takt. Några av sträckorna kan dock vissa årstider kräva att du knyter på dig ordentliga kängor eller stövlar.

Tillgänglighet

Det finns ännu ingen slinga som är lämplig för rullstol eller rullator.

Man kan gå kortare sträckor med barnvagn, till exempel:

  • Parkera vid Ökulls gård och följ vägen norrut in i reservatet. En fin fikaplats finns vid Ökullasjön, och härliga beteshagar. Gå samma väg tillbaka.
  • Kör in mittemot infarten till Remningstorp, passera Ljungsjöarna och parkera vid Skogssällskapets arboretum. Där får man en fin promenad både i arboretumet och - med visst besvär - ut till Bockön vid Acksjön.
  • Parkera vid Höjentorps slottsruin och följ asfaltsvägen till Höjentorps kungsgård. Sväng höger över den nyanlagda bron och fortsätt mot slottsruinen. Gå samma väg tillbaka alternativt följ stigen mot parkeringen som kan vara något ojämn.

Kartan Vandra i Valle

"Vandra i Valle"-kartan är gratis och kan hämtas bland annat i Stadshuset. Du kan också ladda ner den från den här sidan.

Projektet

Projektet Vandra i Valle har genomförts av samhällsbyggnadsnämnden med ekonomiskt stöd av Sparbanksstiftelsen Skaraborg, Folkhälsorådet i Skara kommun, Länsstyrelsen Västra Götaland samt EU.


Denna sida uppdaterades