< >

Stöd till familjen

Ibland kan konflikter i familjen bli påfrestande vilket gör att du kan behöva prata med någon utomstående. Både vuxna och barn kan vända sig till barn- och ungdomsenheten för att tillsammans med personalen prata om olika möjligheter.

På webbplatsen Koll på Soc hittar du information om socialtjänsten som särskilt är riktad till barn och unga. Webbplatsen är skapad av Socialstyrelsen och Barnombudsmannen.

Föräldrastöd - råd och stöd om barn och ungdomar

Du som har barn i åldrarna 0 till 18 år är välkommen att ringa oss för att få råd och stöd i ditt föräldraskap.

Du kan behöva prata om exempelvis:

  • barnuppfostran
  • barnets utveckling
  • din roll som förälder 
  • skilsmässa 

För att kontakta oss familjebehandlare för råd och stöd behöver du inget särskilt beslut. Vid vår kontakt görs inga journalanteckningar eller annan registrering.
Telefontiden är onsdagar klockan 09.00–10.00

Familjebehandlarna når du genom kontaktcenter på telefon 0511-320 00.

Det stöd och den hjälp du kan få från socialtjänsten kallas bistånd.
Innan du får beslut om bistånd utreds ditt behov enligt 11 kapitel 1§ socialtjänstlagen.
Vi arbetar alltid med frivilligheten som grund. All personal följer offentlighet- och sekretesslagen.

Denna sida uppdaterades