< >

Stöd till familjen

Ibland kan konflikter i familjen bli påfrestande vilket gör att du kan behöva prata med någon utomstående. Både vuxna och barn kan vända sig till barn- och ungdomsenheten för att tillsammans med personalen prata om olika möjligheter. Du kan även vända dig till familjecentralen för råd och stöd i ditt föräldraskap.

Föräldrastöd - råd och stöd om barn och ungdomar

Du som har barn i åldrarna 0 till 18 år är välkommen att ringa barn- och ungdomsenheten för att få råd och stöd i ditt föräldraskap. 

Du kan behöva prata om exempelvis:

  • barnuppfostran
  • barnets utveckling
  • din roll som förälder 
  • skilsmässa 

För att kontakta oss familjebehandlare för råd och stöd behöver du inget särskilt beslut. Vid vår kontakt görs inga journalanteckningar eller annan registrering.
Telefontiden är tisdagar klockan 13:00 till 13:45 och fredagar 08:15 till 09:00.

Familjebehandlarna når du genom kommunens kontaktcenter på telefon 0511-320 00.

Det stöd och den hjälp du kan få från socialtjänsten kallas bistånd.
Innan du får beslut om bistånd utreds ditt behov enligt 11 kapitel 1§ socialtjänstlagen.
Vi arbetar alltid med frivilligheten som grund. All personal följer offentlighet- och sekretesslagen.

Familjecentralen/öppna förskolan

På familjecentralen erbjuds råd och stöd inför och i föräldraskapet. Här finns barnmorskor, BVC-sköterskor, tandsköterskor, psykolog och kommunens familjebehandlare knutna till verksamheten.

Här finns även öppna förskolan som är familjecentralens hjärta och centrum, en mötesplats för blivande föräldrar och föräldrar med barn i åldrarna 0-6 år. Hit kan du och ditt/dina barn komma och gå som du vill, för att umgås med andra vuxna och barn. 

Familjecentralen/öppna förskolan

Koll på Soc

På webbplatsen Koll på Soc hittar du information om socialtjänsten som särskilt är riktad till barn och unga. 

Koll på soc - Information om socialtjänsten för barn och unga Länk till annan webbplats.

Koll på soc - english Länk till annan webbplats.

Koll på soc - arabiska Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades