< >
Mariebergsskolans framsida med entré

Mariebergsskolan F-6
(förskoleklass-årskurs 6)

Kort fakta om vår skola

Mariebergsskolan är en F-6 skola med cirka 310 elever och här finns också kommunens anpassade grundskola.

För oss är det viktigt att varje elev får med sig kunskaper för att klara av att leva i framtidens samhälle.

Vi hjälper varje elev att utveckla olika förmågor, för att på så sätt få en förståelse för sin omvärld och kunna hantera olika verktyg som krävs i livet.

Denna sida uppdaterades