< >

Byggplåtslagare, lärling

Här kan du bli byggplåtslagare genom en lärlingsutbildning. Som byggplåtslager tillverkar du och monterar plåt för täckning av tak samt plåtdetaljer för tätning av tak belagda med tegel eller papp. Du arbetar också med plåtdetaljer på husfasader och med service och underhåll av fastigheter.

Rekommenderade förkunskaper:

  • Grundläggande svenska/svenska som andraspråk

Kurserna fördelas över ca 60 veckor och är upplagd på 30% teoretiska studier i skolan och 70% arbetsplatsförlagt lärande, APL, tillsammans med en handledare.

Du kommer att få grundkunskaper i skolmiljö de första 15-20 veckorna. Därefter är du på ett företag större delen av återstående utbildningstid, och lär dig av handledare.

Kurser i utbildningen

Kurs

Poäng

Plåtslageriprocessen

200 p

Plåtslageri – grunder

100 p

Ventilationsplåtslageri 1

100 p

Byggnadsplåtslageri 1

200 p

Byggnadsplåtslageri 2

200 p

Byggnadsplåtslageri 3

200 p

Byggnadsplåtslageri 4

200 p

Kulturplåtslageri

100 p


Studiefinansiering

Utbildningen är studiemedelsberättigande och du kan ansöka om studiemedel via CSN från höstterminen det år du fyller 20 år. Är du under 20 år får du samma studiebidrag som i gymnasiet.

Kursstart

Nästa kursstart för våra yrkesutbildningar är i augusti 2024.

Sök utbildning

Ansökan till våra yrkesutbildningar genom vår webbansökan.

Denna sida uppdaterades