< >

Kommunen som arbetsgivare

I Skara kommun arbetar ungefär 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge Skaraborna en så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid med mera. Vi har Sveriges viktigaste jobb.

Hållbart yrkesliv

Vi vill att våra medarbetare ska må bra. Vi vill också minska sjukpenningtalen i Skara kommun, dels i vår roll som arbetsgivare och dels som en samarbetspartner och inspirationskälla för andra arbetsgivare inom vårt geografiska område. 

Därför har vi tagit intiativ till ett samarbete med försäkringskassan, arbetsförmedlingen, vårdcentralen och företagshälsovården. Det startade som ett projekt och samarbetet fortsätter.

Hållbart yrkesliv

Möt våra medarbetare

Ta del av våra medarbetares berättelser om deras drivkrafter och arbete i Skara kommun.

Våra medarbetare 

Denna sida uppdaterades