< >

Arbetsökande

Alla arbetssökande i Skara kommun är välkomna till Arbetsmarknadsenheten Spektra. Vi är nyfikna på dina erfarenheter och kompetenser. Hur kan du bidra på arbetsmarknaden i Skara?

Hos oss möter du professionell personal som ger dig vägledning utifrån dagens arbetsmarknad. Vi träffar dig regelbundet för att göra en plan och för att stötta din utveckling längs vägen.

Vi jobbar med kompetensförsörjning. Vi är nyfikna på dina erfarenheter och kompetenser och hur du kan bidra till Skaras arbetsgivare. 

Besök oss

För att ta del av Arbetsmarknadsenheten Spektras insatser behöver du som arbetssökande först skriva in dig. 
Besök oss måndag-torsdag klockan 10:00-12:00.
Vi finns på Lärcentrum, våning 2, på Malmgatan 10 i Skara.

Hos oss får du en personlig kontakt med en arbetsmarknadskonsulent som har kunskap om hur arbetsmarknaden ser ut och fungerar i Skara.
Ni kommer tillsammans skapa en plan som visar vad du ska göra för att komma i ett arbete som passar dig.

Som inskriven på Arbetsmarknadsenheten Spektra kommer du och din arbetsmarknadskonsulent prata om hur din arbetssituation ser ut i nuläget och vad du har för erfarenheter av arbete sedan tidigare. Kanske är du intresserad av praktik i ett nytt arbete?
Du och din arbetsmarknadskonsulent kommer också att titta på hur ditt CV och personliga brev ser ut, vad du vill arbeta och bidra med, och hur möjligheterna ser ut för det. Även om du har stöd från andra för att komma i arbete är du välkommen till Arbetsmarknadsenheten Spektra för ytterligare vägledning.

För att vi ska kunna ge dig stöd förväntar vi oss att du gör vad du kan för att följa den plan som vi skapat tillsammans samt att du kommer till överenskomna möten/aktiviteter eller meddelar oss om din frånvaro.

Du som önskar att skriva in dig på Arbetsmarknadsenheten Spektra behöver fylla i anmälningsblankett och samtycke. 

Anmälningsblankett Pdf, 408.1 kB.

Samtycke Pdf, 35 kB.

Behöver du hjälp med blanketterna kan du få det på kommunens kontaktcenter.

När blanketterna är ifyllda ska de lämnas till Arbetsmarknadsenheten Spektras kontor. Därefter kommer du att kallas till ett inskrivningssamtal med en av våra arbetsmarknadskonsulenter.

Till ditt inskrivningssamtal önskar vi att du:

  • har med dig giltig ID-handling
  • har skrivit in dig på Arbetsförmedlingen
  • kommer på bokad tid eller meddelar förhinder

Om du har behov av tolk uppger du det i samband med att du bokar tid.

Denna sida uppdaterades