< >

Tidtabell Viktoriaskolan läsåret 2024/2025

Telefonnumer till skolbussar som kör till och från skolan

Ellös Buss 1: 0735-78 57 34

Larssons Buss 3: 0766-24 18 63

Ellös Buss 4: 0722-21 51 26

Larssons Buss 5: 0766-24 18 77

Larssons Buss 6: 0766-24 18 86

Ellös Buss 7: 0735-78 49 45

Larssons Buss 8: 0766- 24 18 88

Skolskjutsentreprenörer

Larssons Buss: 072-994 90 01
Ellös Buss: 010-265 32 51

Tidtabeller

Till skolan, måndag till fredag

Larssons buss 3, tur 500

Hållplats

Klockslag

Tåstorp

06.52

Infart Skallmeja

06.56

Rangelgärdet

07.06

Ardala

07.15

Promillevägen

07.23

Viktoriaskolan

07.32

Ellös Buss 7, Tur 510

Hållplats

Klockslag

Händene

06.51

Fornstugan

07.00

Synnerby kyrka

07.07

Ardalaskolan (byte till buss 3 tur 500)

07.15

Larssons Buss 5, Tur 330

Hållplats

Klockslag

Stenums gamla affär

07.07

Brunsbo

07.22

Tubbetorp

07.32

Viktoriaskolan

07.40

Larssons Buss 8, Tur 310

Hållplats

Klockslag

Vrå

07.15

Hedarna

07.22

Viglunda

07.26

Viktoriaskolan

07.42

Larssons Buss 6, Tur 300

Hållplats

Klockslag

Stubbe

07.21

Viktoriaskolan

07.40

Ellös Buss 4, Tur 590

Hållplats

Klockslag

Grangården

07.04

Öglunda kyrka

07.07

Orgelgården

07.11

Västtrafik hållplats, Varnhem (byte till Västtrafik linje 200/211)

07.18

Från skolan, måndag till torsdag

Larssons Buss 5, Tur 560

Hållplats

Klockslag

Viktoriaskolan

15.40

Promillevägen

15.49

Gröneskog

15.53

Infart Skallmeja

16.11

Rangelgärdet

16.21

Larssons Buss 3, Tur 550

Hållplats

Klockslag

Viktoriaskolan

15.40

Händene

15.50

Fornstugan

15.57

Synnerby kyrka

16.04

Larssons Buss 8, Tur 570

Hållplats

Klockslag

Viktoriaskolan

15.30

Stenums gamla affär

15.39

Viglunda

15.58

Hedarna

16.02

Vrå

16.10

Ellös Buss 1, Tur 595

Hållplats

Klockslag

Västtrafiks hållplats, Varnhem

15.50

Orgelgården

15.57

Öglunda kyrka

16.01

Grangården

16.04

Från skolan, fredagar

Larssons Buss 3, Tur 600

Hållplats

Klockslag

Viktoriaskolan

12.30

Skattegården

12.39

Furulund

12.43

Händene

12.48

Fornstugan

12.56

Synnerby kyrka

13.06

Infart Skallmeja

13.10

Rangelgärdet

13.20

Larssons Buss 5, Tur 610

Hållplats

Klockslag

Viktoriaskolan

12.30

Promillevägen

12.39

Blombacka

12.48

Vinköl bygdegård

13.02

Nolgården

13.07

Larssons Buss 8, Tur 620

Hållplats

Klockslag

Viktoriaskolan

12.20

Stenums gamla affär

12.29

Viglunda

12.50

Vrå

13.02

Denna sida uppdaterades