< >

Värmepump

Att installera en värmepump är ett klimatsmart sätt att utnyttja energin som finns lagrad i luften, berget, vattnet eller i marken. Med en värmepump får du ner energikostnaderna samtidigt som du gör en insats för klimatet.

Värmepumpar innehåller kemikalier som kan påverka miljön. Du måste skicka in en anmälan om du vill installera en värmepump som tar tillvara på värme från berg, jord, grund- och ytvatten. Lämna in din anmälan via vår e-tjänst minst sex veckor innan du ska installera värmepumpen.

Saker att tänka på vid anmälan

Bergvärme

 • En översiktlig karta/situationsplan ska bifogas till anmälan om installation av bergvärme.
  - Borrhålets placering och anslutningsledningen ska vara inritad.
  - Avståndet mellan hus, tomtgräns och grannars eventuella borrhål ska    vara måttsatta i meter.
 • Avståndet till närmaste vattentäkt eller avloppsanläggning ska vara mer än 20 meter.
 • Om borrhålet har ändras från det att anmälan gjorts ska en ny och korrekt karta skickas in.

Jordvärme

 • En översiktlig karta/situationsplan ska bifogas till anmälan om installation av jordvärme.
  - Kollektorslangarnas placering och anslutningsledning in till hus ska vara inritade och måttsatta i meter.
 • ​Avståndet till närmaste vattentäkt eller avloppsanläggning ska vara minst 20 meter. Vattentäkter och avloppsanläggningar inom 100 meter från kollektorslangen ska ritas in i kartan.
 • Om kollektorslangens placering ändras från det att anmälan gjorts ska en ny och korrekt karta skickas in.

Information om var ledningar för vatten, avlopp och el finns på tomten kan lämnas av Skara Energi AB, telefonnr. 0511-321 00. Det finns också information om ledningar på Ledningskollen.se

Ledningskollen.se Länk till annan webbplats.

Luftvärmepump

Du behöver inte anmäla om du skaffar en luftvärmepump. En luftvärmepump kan ge upphov till höga ljudnivåer, så tänk på att placera den så att risken för bullerstörningar minimeras.

Denna sida uppdaterades