< >

Tillstånd, regler och tillsyn

Behöver du söka tillstånd för din verksamhet? Här hittar du information om olika tillstånd som du behöver söka hos kommunen.

Checklistor på verksamt.se

Verksamt.se är en myndighetsgemensam webbplats som samlar information och e-tjänster för den som driver eller ska starta företag.

Checklistan hjälper dig att förstå:

  • Vilka tillstånd du behöver söka
  • Vilka uppgifter du ska lämna till din kommun och olika myndigheter
  • I vilken ordning du ska göra allting.

Checklistor för att starta verksamhet (verksamt.se) Länk till annan webbplats.

Bygg, vatten och avlopp

Bygglov behöver du söka när du ska bygga nytt, bygga till eller ändra användningen av en byggnad.

Bygga, ändra och riva

För att få gräva eller borra i mark inom tättbebyggt område måste du ha tillstånd innan du börjar. Du söker tillstånd hos kommunen.

Gräva och borra i mark

Schaktmassor och avfall

Skara kommun äger mark i Skara, Axvall, Ardala, Varnhem och Eggby, men kommunen har även en del jordbruksmark och skog utanför tätorterna. Mycket av marken äger kommunen för att kommuninvånarna ska ha nytta av den, till exempel parker och rekreationsområden. Kommunen äger också mark som kan säljas.

Lediga tomter
Länk till annan webbplats.

Att det krävs bygglov för att bygga nytt och göra tillbyggnader känner nog de flesta till men det krävs även bygglov för att sätta upp en skylt, flytta eller väsentligt ändra en befintlig skylt.

Skyltning

Om din vattenanläggning omfattas av dricksvattenföreskrifterna ska den registreras hos miljöenheten. Kontakta miljöenheten när du vill registrera din dricksvattenanläggning.

Vatten och avlopp

Gator, torg och parker

Behöver du sätta upp en byggställning eller vill du ordna ett evenemang på gator och torg? Då behöver du söka tillstånd för det. 

Använda gatumark

Skapa event i Skara

Om en transport behöver vara längre, bredare eller tyngre än det tillåtna, går det att söka undantag (dispens) från reglerna.

Lång och bred transport

För att få sätt upp affischer eller reklam i kommunen ska du söka tillstånd hos Polisen.

Reklam och affischering

Kommunfullmäktige har beslutat vad som gäller för torghandeln i Skara. Du behöver inte söka tillstånd för att stå på en torgplats, men du måste följa de regler som kommunfullmäktige bestämt.

Torghandel

I centrala Skara är det tillåtet att ställa ut trottoarpratare eller varor till försäljning.

Trottoarpratare

Lantbruk, miljö- och hälsoskydd

Fastighetsägare har ansvar för att kontrollera och göra undersökningar i sina fastigheter. Som fastighetsägare är du skyldig att bedriva egenkontroll utan uppmaning från myndigheterna.

Fastighetsägares egenkontroll

Kommunens miljöenhet ansvarar för miljötillsynen på alla lantbruk som har någon form av djurhållning eller som odlar mer än 10 hektar åkermark.

Lantbruk

Miljöfarlig verksamhet är alla verksamheter som har utsläpp, verksamheter som stör omgivningen genom buller eller lukt och verksamheter som hanterar kemikalier eller avfall.

Miljöfarlig verksamhet


Du som bedriver eller tänker starta en verksamhet med kosmetiska solarier är skyldig att följa Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar.

Solarium, solarier

Läkemedelsförsäljning
Om du ska börja sälja receptfria läkemedel måste du göra en anmälan till Läkemedelsverket. 

Receptfria läkemedel


Yrkesmässig hygienisk verksamhet är ett samlingsbegrepp för verksamheter som erbjuder olika typer av kroppsbehandlingar.

Hygienisk verksamhet


Mat, logi och försäljning

Om du vill starta en logiverksamhet finns det en rad olika saker du behöver tänka på.

Hotell, pensionat, vandrarhem och B&B

För att säkra kvaliteten på de livsmedel som säljs och serveras i Skara kommun kontrolleras livsmedelsanläggningarna av miljöenhetens miljö- och hälsoskyddsinspektörer.

Livsmedel

För att en förening ska få sälja lotter, behöver föreningen ansöka om ett lotteritillstånd hos kultur- och fritidsavdelningen.

Lotteritillstånd

Regler för dig som säljer livsmedel i food trucks, korvvagn eller andra mobila anläggningar.

Mobila anläggningar/Food truck

När en näringsidkare avser att servera starköl, vin spritdrycker eller andra jästa alkoholdrycker krävs det att denne innehar ett serveringstillstånd. För Skara kommun hanteras serveringstillstånd i samverkan med Lidköpings kommun.

Serveringstillstånd

Under sidorna Skapa event i Skara finns inspiration och tips för ditt evenemang och en tillståndsguide. 

Skapa event i Skara

Försäljning av dessa vara ska anmälas till kommunen. Detta ska göras senast när försäljningen påbörjas och anmälningsplikten gäller både för permanent och tillfällig försäljning.

Tobak, e-cigaretter och folköl

För att få ställ upp en uteservering så måste du söka tillstånd hos Polisen. Polisen skickar sedan ansökan till kommunen som får lämna synpunkter.

Uteservering

Skol- och omsorgsverksamhet

Offentliga lokaler

Om man har eller ska bedriva verksamhet i den här typen av lokaler ska detta anmälas till kommunens miljöenhet senast sex veckor innan verksamheten påbörjas.

Offentliga lokaler

Denna sida uppdaterades