< >
Mariebergsskolans framsida med entré

Mariebergsskolans fritidshem

Mariebergskolans fritids är integrerat i skolans lokaler och har fyra fritidsgrupper - röd, blå, grön och gul.

Den röda gruppen består av tre mindre grupper för dem som går i förskoleklass och årskurs 1, medan de blåa/gröna/gula grupperna är för dem som går i årskurs 2 och uppåt. Varje fritidsgrupp har sin ansvariga pedagog.

Sammanlagt finns det cirka 180 barn inskrivna.

Fritids har öppet från klockan 06.00 till klockan 18.30.

För att du ska känna dig trygg med barnets vistelse på fritids är det viktigt för oss att vi har bra kontakt med dig. När barnen blir lite äldre går de ofta hem själva, och för att vi ska kunna samarbeta på ett bra sätt är det viktigt att du ändå kommer till fritids minst en gång i veckan.

På förmiddagarna har vi samverkanstid i respektive klass.

På den röda fritidsavdelningen ligger rummen intill varandra vilket ger möjlighet till samarbete mellan grupper och att barnen kan leka med varandra både under skol- och fritidstid.

Innehållet i röda gruppens verksamhet ser ut så här:

  • Drama
  • Musik
  • Gympa
  • Skapande verksamhet
  • Skogsdag
  • Styrda/fria lekar

Blå/gul/grön grupp har:

  • Gympa
  • Skapande
  • Styrda/fria lekar.

Under de fria lekarna finns det möjlighet att vara både inom- och utomhus.

På vårt fritids har barnen tillgång till en trevlig utemiljö med lekplats, sandlåda, klätterställningar och fotboll-, basket- och bandyplan. Det finns också tillgång till cyklar, hoppstyltor, sandleksaker mm.
Inomhus har de möjlighet att spela olika slags spel, läsa böcker, bygga med lego, leka i byggrummet, dansa/sjunga i discorummet med mera.

Respektive fritidsavdelning har en whiteboard med aktuell information och bilder på våra olika aktiviteter. Barnen har egna namnskyltar som de placerar under bilderna. Det gör det enkelt för dem att se vilka aktiviteter de kan välja mellan och enklare för oss pedagoger att ha översikt över barnen.

Denna sida uppdaterades