< >
Del av Källeskolans framsida

Källeskolans fritidshem

Välkommen till oss!

Vi vill ge alla elever en rolig och meningsfull fritidsvistelse. Det är deras behov, intressen och erfarenheter som är grunden för det. Vi vill också hjälpa dem att anta nya utmaningar och att upptäcka nya sätt att lära. De mål som finns i fritidshemmets kapitel i läroplanen styr vår verksamhet.

På fritidshemmet finns det två avdelningar, Labolina och Laban.

Labolina finns på första våning i skolan. Under skoldagen är det förskoleklassen som finns i lokalerna. När skolan slutar blir det fritidshemmets avdelning för elever från förskoleklass till och med årskurs 2. På Labolina finns det mycket att göra. Det finns till exempel olika material för att pyssla och skapa, klossar att bygga med och böcker att läsa. Vi har också ipads och datorer som man kan använda.

Laban finns på bottenplan i skolan och där har årskurs 3 till och med årskurs 6 sin verksamhet på eftermiddagarna. Laban har också material för att pyssla och skapa, brädspel, bordtennisbord och datorer. Det finns också ett rum för lugnare aktiviteter som vi kallar för ”Tysta rummet”.

Alla elever kan också vara på skolgården för olika fysiska aktiviteter. Där finns klätterställning, plan för fotboll, basket och bandy, gungor och sandlådor. Vi brukar också vara i skolans idrottssal flera gånger i veckan för att ge eleverna fler tillfällen till rörelse.

Källeskolan ligger centralt i Skara. Det gör att vi också använder närområdet i vår verksamhet. Vi går gärna till lekplatsen vid Skaras museum, biblioteket och parken Botan. När det är lov och vi har mer tid gör vi lite större utflykter till exempel badhuset och fotbollsplanerna vid fritidsområdet Vilan.

Vi tycker det är viktigt att du som är vårdnadshavare vet vad vi gör på fritidshemmet och vad som händer i vår verksamhet. 

Skolverkets allmänna råd - fritids Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades