< >

Kristeam och krishantering

Ibland inträffar en större olycka, med ett stort antal drabbade, där kommunens och primärvårdens ordinarie resurser för stödverksamhet inte kan hantera situationen. Då kan en organisation som kallas Krisstöd vid allvarlig händelse aktiveras genom kommunen. Organisationen kallades tidigare för POSOM.

Om "Krisstöd vid allvarlig händelse" blir aktiverat så kommer det finnas information på Skara kommuns webbplats om vart du kan vända dig och vilka telefonnummer som gäller. Finns det ingen sådan information så är det genom de ordinarie vägarna som du skall söka hjälp.

Vad är krisstöd?

 • Krisstöd arbetar med psykiskt och socialt omhändertagande i kris- och katastrofsituationer. Ytterst ansvarig för verksamheten är Kommunstyrelsen.
 • Krisstöd kan träda in och stötta de drabbade och deras anhöriga.
 • Krisstöd kallas samman av kommunens krisledningsnämnd, räddningsledare eller socialchef.

Krisstöds uppdrag är:

 • att stödja drabbade individer och familjer,
 • att vid behov upprätta informations- och stödcentrum,
 • att samverka med andra organisationer vid en olycka eller kris,
 • att verka för utbildning av den egna organisationen.

Krisstöd kan också erbjuda omhändertagande i det akuta skedet och därigenom förebygga psykisk och social ohälsa på lång sikt. Det kan vara i form av medmänskligt stöd, hjälp att lösa praktiska problem, avlastande samtal eller att se till att de som behöver fortsatt krisbearbetning slussas till dem som kan det.

Inom krisstödsorganisationen finns resurser från

 • kommunens förvaltningar
 • trossamfund
 • polisen
 • primärvården

Denna sida uppdaterades