Foto: Carla Karlsson

< >

Fyrverkerier och smällare

Fyrverkerier och smällare är festligt och trevligt, men kan också orsaka oro för människor och djur. Därför är användandet av pyroteknik reglerat.

Lokala ordningsföreskrifter

I den lokala ordningsstadgan § 21, står var och hur man får använda smällare och fyrverkerier. Se den exakta texten i filen till höger.

Det krävs polistillstånd för att få använda pyrotekniska varor inom områden med sammanhållen bebyggelse i Skara, Ardala, Eggby, Axvall och Varnhem. Områdena framgår av kartorna som finns att ladda ner ihögerspalten. 

Under påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton klockan 11.00 - 01.00 efterföljande dag får dock pyrotekniska varor användas utan tillstånd, om användningen sker med hänsyn till platsens belägenhet och om det inte innebär någon beaktansvärd olägenhet eller risk för skada på person eller egendom.

Det är alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 200 meter från Vårdcentralen och Skarahemmet, Malmgården, Djursjukhuset, Servicehuset Viktoria och Servicehuset Frejan i Skara, Vallehemmet och Husaren i Axvall och Ardalahemmet i Ardala. Områdena framgår av kartorna i högerspalten.

Fyrverkeri och scenpyroteknik vid evenemang

Vid avskjutande av fyrverkeri/scenpyroteknik vid evenemang krävs det alltid tillstånd från polisen.Ta därför i god tid kontakt med Polismyndigheten och
se till att:
• Det finns en ansvarig pyrotekniker för riggning och avskjutning av pjäserna. I Sverige finns ingen certifiering av pyrotekniker utan arrangören måste själv bilda sig en uppfattning om personen har den kompetens som krävs.
• De pyrotekniska pjäser som ska användas är godkända av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller är CE-märkta.
• Riggning av de pyrotekniska pjäserna sker enlig tillhörande anvisningar och att nödvändiga säkerhetsavstånd upprätthålls.
• Släckutrustning och utrustning för alarmering finns tillgänglig vid avskjutningstillfället.

Förbud mot gröna laserpekare

Den 1 januari 2014 skärpes reglerna vad gäller innehav av starka laserpekare.
Läs mer på Strålskyddsmyndighetens hemsida. Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades