< >

El- och energiprogrammet (EE)

Inriktning: Elteknik

Om du någon gång råkat ut för ett strömavbrott vet du hur viktigt det är med elektricitet. Utan elektriker och el stannar samhället och det blir mörkt. Vill du vara med och skapa en ljusare framtid ska du välja El- och energiprogrammet. El- och energiprogrammet passar för dig som vill ha ett självständigt och ansvarsfullt arbete.

Att arbeta som elektriker är ett varie­rande och utvecklande jobb som sker i en föränderlig teknisk bransch. På Ka­tedralskolan har vi inriktningen Elteknik vilket efter examen ger dig möjlighet att arbeta inom installationsbranschen.

El- och energiprogrammet är ett yrkes­program som ger dig kunskaper inom elteknik samt färdigheter i att utföra ar­betsuppgifter inom yrkesområdet.

Praktiskt lärande

Stort fokus kommer att läggas på en­treprenöriellt lärande där du via projekt och praktiska tillämpningar kommer att testa dina kunskaper utanför skolan via arbetsplatsförlagt lärande och projektar­bete. Detta ger dig möjlighet till att knyta kontakter med företag inom branschen samt träna dig i att samarbeta med an­dra och utveckla ditt yrkeskunnande. Det innebär att det är ditt resultat och ditt bemötande samt din servicekänsla som ger dig en nöjd kund och goda kon­takter inför framtiden som elektriker el­ler kanske egenföretagare.

Arbetsmiljö och säkerhet

Arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor har en central roll i din utbildning. Detta för att undvika och förebygga arbetsskador samt främja en god hälsa. För att klara av detta krävs att du som elev är väl bekant med nationella och internationella lagar och överenskommelser inom elteknik.

El- och energiprogrammet passar för dig som vill ha ett fritt, självständigt och ansvarsfullt arbete. Efter dina studier kommer du att kunna jobba inom en bransch som ligger i framkant. Under din utbildning har du ett nära samarbete med företag där du via arbetsplatsför­lagt lärande (APL) får en omfattande kom­petens inom elteknik. Var med och skapa en ljusare framtid - kom till oss på El-och energiprogrammet!

Möjlighet till att knyta kontakter med företag i branschen.

Studera vidare

Inom Yrkeshögskolan kan du specialise­ra dig och fördjupa dina kunskaper eller skaffa dig en ny yrkesutbildning. Studerar du vidare på Folkhögskola eller Vuxenut­bildning kan du läsa både yrkesutbildning eller kurser som krävs för att du ska få grundläggande och särskild behörighet för studier på högskola eller universitet.

Kombinera idrott och studier

Programmet går att kombinera med våra lokala idrottsutbildningar (LIU) under 1, 2 eller 3 år beroende på dina övriga val.

Högskolebehörighet nytt från 2023

Från och med hösten 2023 ingår de kurser du behöver för att få grundläggande behörighet till högskolan. Du behöver alltså inte välja till dessa kurser. Däremot kan du välja att ta bort dem eller läsa dem som individuellt val om du hellre vill fokusera på dina yrkeskurser. Detta val gör du inför gymnasiets årskurs 2.

Besök oss

Vill du uppleva hur en dag på Katedral kan vara? Då är du välkommen att besöka oss för att följa ett program. Anmäl ditt intresse via länken.

Skugga en Katedralare


Elever berättar om programmet

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5

Engelska 6*

Historia 1a1

Idrott och hälsa 1

Matematik 1a

Naturkunskap 1a1

Religionskunskap 1

Samhällskunskap 1a1

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2*

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3*

Gymnasiearbete

Individuellt val

Programgemensamma ämnen

Datorteknik 1a

Elektromekanik

Energiteknik 1

Mekatronik 1

Inriktning, Elteknik

Elinstallationer

Elkraftteknik

Kommunikationsnät 1

Praktisk ellära


Programfördjupning, Elteknik

Belysningsteknik

Data- och medianät

Elmotorstyrning

Entreprenörskap

Fastighetsautomation 1

Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem

Servicekunskap

*Högskolebehörighet nytt från 2023

Från och med hösten 2023 ingår de kurser du behöver för att få grundläggande behörighet till högskolan. Du behöver alltså inte välja till dessa kurser. Däremot kan du välja att ta bort dem eller läsa dem som individuellt val om du hellre vill fokusera på dina yrkeskurser. Detta val gör du inför gymnasiets årskurs 2.

Denna sida uppdaterades