< >

Brogården, Skara

Vill du bo i villa nära samhällsservice och en tusenårig stadskärna men samtidigt ha goda pendlingsmöjligheter och nå en stor arbetsmarknadsregion? Då är Brogården i Skara det perfekta valet.

Skara utsågs för några år sedan till Skaraborgs vackraste stad av arkitekturskribenten Mark Isitt. Och staden gör skäl för utmärkelsen - överallt kan du hitta fantastiska miljöer.

Bostadsområdet Brogården ligger i anslutning till Brinkagärdet som är en varierad stadsdel med många äldre vackra hus och villaträdgårdar, rena sinnebilden för det traditionella Skara. Läs mer om Brinkagärdet

Närheten till den tusenåriga stadskärnan är slående med katedralen som det främsta synliga beviset. Stadskärnan har ett trevligt centrum med god service och här finns också Skaras kulturhub med aktörer som Västergötlands museum, Veterinärhistoriska muséet, Skara Skolscen, Stifts- och landsbiblioteket, det kreativa ungdomscentret Stureplan och dessutom Bokäventyret, ett alldeles nytt besöksmål för hela familjen. Bokäventyret är en lek- och lärutställning som tar sin utgångspunkt i Sveriges äldsta bok, Skaramissalet, och lusten att lära och läsa.

Skara är nu inne i en expansiv fas med bostadsbyggande mitt i hjärtat av Skaraborg. Staden har ett gyllene läge mitt i delregionen, omgiven av fyra städer, en i varje riktning. Från Skara når du en av Sveriges största arbetsmarknader med 260 000 invånare inom drygt en halvtimma.

Möjligheterna till pendling är stora, inte minst längs livsnerven riksväg 49 som passerar precis norr om Skara, eller närbelägna tåglinjer både i Skövde och Lidköping.

Brogården ligger intill Skaras gröna kunskapscenter med Sveriges Lantbruksuniversitet och företagshotellet Green Tech Park. Det är även i nära anslutning till Biologiska Yrkeshögskolan BYS, och Uddetorps naturbruksskola.

Förskola finns på gångavstånd, grundskola och gymnasium på tio minuters cykelavstånd, vuxenutbildning och YH-utbildningar på kort promenadavstånd och vill du läsa på Högskolan i Skövde tar det bara 30 minuter med buss, och busshållplatsen har du utanför dörren.

Allting är nära i tusenårsstaden Skara och här finns också ett blomstrande föreningsliv, välutvecklade fritidsmöjligheter, en härlig natur och ett näringsliv som vi är stolta över.

I norra Brogården pågår flera projekt för att utveckla området och göra det till en integrerad del av staden. Dels är byggnationen igång på de två tomterna från det senaste tomtsläppet i området. Utöver detta pågår planläggning för bostäder på marken öster om de aktuella tomterna. Kunskapsparken Länk till annan webbplats.

Direkt väster om tomterna uppför Arkadia Bostäder flerbostadshus i två våningar. arkadiabostad.se Länk till annan webbplats.

Alla dessa projektet hoppas vi kommer att tillföra en stadsmässighet till området och att det blir en naturlig del av stadsbilden.

Fakta om  tomterna

Tomtsläppet är avslutat. Alla tomter är nu reserverade.

Tomternas storlek varierar mellan ca 800-1100 kvm, du kan se tomternas utformning i tomtkartan nedan. Tomterna är avstyckade och tillgängliga för byggnation omgående.

Den gällande detaljplanen för tomterna anger att 25 % av tomtarean får bebyggas. Högsta tillåtna totalhöjd för byggnader är 11 meter vilket uppmuntrar till att bygga 1,5- eller 2-planshus på tomterna. Även 1-planshus är tillåtna.

Utöver det angivna tomtpriset tillkommer kostnader för bland annat bygglov och anslutningar till vatten och avlopp och el, nedan finns ett prisexempel över de kostnader som tillkommer.

Den som blir tilldelad en tomt får tomten reserverad i sex månader. Inom reservationstiden ska en bygglovsansökan vara inlämnad till kommunen, annars kommer tomten att återgå till att vara tillgänglig för alla i tomtkön.


Prisexempel för bostadshus med garage med en byggnadsyta 200 kvm på en tomt om 1 200 kvm (Övriga byggkostnader ligger utanför exemplet).

  • Tomtpris: 291 900 – 373 800 kr
  • Bygglovsavgift: ca 25 000 kr
  • Planavgift: ca 29 000 kr
  • Nybyggnadskarta: ca 7 200 kr
  • Grovutsättning: ca 4 300 kr
  • Finutsättning: ca 8 700 kr
  • VA-anslutning: ca 77 000 kr
  • Fiberanslutning: ca 23 500 kr
  • Elanslutning: ca 34 000 kr


Tomtkö

För att ha möjlighet att få en tomt tilldelad behöver du stå i Skara kommuns tomtkö och betalat in årsavgiften för det gällande året.

Bestämmelser för tomtkö

Denna sida uppdaterades