< >

Uteservering

Om du vill ha en uteservering utanför din restaurang eller café behöver du tillstånd från den som äger marken och i de flesta fall söka bygglov. Du behöver också tänka på hur din uteservering är utformad.

Tillstånd för att få använda marken

Om uteserveringen ska byggas på kommunal mark behöver du ansöka om tillstånd hos polisen. Innan polisen svarar ber de kommunen bedöma om din uteservering fungerar med trafik, städning, miljö med mera. Om den ska byggas på privat mark krävs ett skriftligt tillstånd av markägaren, men det kan även behövas tillstånd från polisen eftersom privat mark ibland räknas som offentlig plats.

Gör din ansökan för uteservering flera månader innan tillståndet ska börja gälla. Under våren och sommaren kan handläggningstiden vara lång. För att du ska få din ansökan prövad måste du betala en avgift.

Ansök om tillstånd för uteservering via e-tjänst på Polisens webbplats Länk till annan webbplats.


Utformning av uteservering

Inför våren 2023 gäller nya regler för hur uteserveringar ska se ut i Skara.

En uteservering ska vara tilltalande (fin att se på), tillgänglig (lätt att använda) och framkomlig (lätt att komma förbi).

Kommunen vill att det ska bli både snyggt i staden och praktiskt för er som serverar fika och mat. Tillsammans kommer vi fram till bra lösningar.

Tilltalande

Kommunen tycker det är viktigt att uteserveringen passar bra ihop med den gamla stilen i Skaras centrum. Uteserveringen behöver vara byggd av fina och hållbara material och inte bli för stor på gatan. Även när uteserveringen står på gatan ska man kunna se den fina gatumiljön.

Uteserveringarna ska inte ha golv. Bord och stolar ska stå direkt på gatan. Du får ha lättare och enklare staket, gärna i metall. Staketet visar var gränsen går mellan uteserveringen och gatan. Golv är bara tillåtet om det behövs för att gatan lutar mycket eller är ojämn.

För att uteserveringarna ska göra staden finare är det viktigt att du som har en uteservering städar och håller ordning på och intill uteserveringen. Du som har uteserveringen ska plocka upp cigarett-fimpar och annat skräp intill uteserveringen.

Kommunen arbetar för att Skara ska bli en finare stad. En finare stad tror vi kommer att ge mer inkomster till er som har restaurang eller kafé i Skara.

Tillgängligt

Det är viktigt att det finns gott om plats på uteserveringen så att alla kan komma fram mellan borden och stolarna på uteserveringen. Även de som sitter i rullstol eller har barnvagn ska kunna komma in på uteserveringen. De som sitter i rullstol ska också lätt kunna komma fram mellan bord och stolar på uteserveringen. Tänk på att inte ha så mycket möbler på uteserveringen att det blir svårt att komma fram.

Framkomligt

Det är viktigt att det är lätt att gå och köra förbi uteserveringen på gatan. Uteserveringen får inte blockera ledstråk, skyltar och lyktstolpar för belysning. Om uteserveringen är för stor kan det skapa problem för brandkår och ambulans att komma fram.

I slutet av mars kommer de nya riktlinjerna gå att läsa sin helhet på den här sidan.

Bygglov

Du kan också behöva bygglov från kommunen för din uteservering. Det gäller till exempel om du ska glasa in eller sätta upp ett skärmtak på din uteservering, lägga ett golv (även av enklare sort) eller sätta upp plank och skyltar.

Välkommen att kontakta bygglovsenheten om du har frågor.
Kontaktuppgifter till bygglovsenheten Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades