< >

Närtrafik

Närtrafik Skara kommun

 

Närtrafik är till för dig som bor på landet, eller vill åka ut till landet där det saknas busslinjer

Närtrafik är kollektivtrafik för alla som vill åka från landsbygd till tätort eller tvärtom. Västtrafik hämtar dig vid dörren och kör dig till någon av de närtrafikhållplatser som finns. Närtrafik körs inom givna tidsintervaller men bara när någon har beställt den. Du bokar dina resor i förväg genom att ringa Västtrafiks beställningscentral på 0771-91 90 90.

Närtrafik Skara (Vasttrafik.se) Länk till annan webbplats.

Du hittar all information i appen ToGo eller på Västtrafiks hemsida Länk till annan webbplats.

Om det är svårt att snabbt hitta informationen  är det här de aktuella priserna (april 2024):
Enkelbiljett i ToGo-appen 36 kr
Vid betalning kontant/kort till föraren 43 kr
Alla periodbiljetter är godkända, t ex dygnsbiljett, skolkort, seniorkort

Även om närtrafiken ser ut som taxi är det kollektivtrafik och ska samordnas med andra resor. Morgonintervallet är fullt av skoltaxi och sjukresor. Det handlar om att merutnyttja de fordon som används. 

Närtrafiken är kollektivtrafik och samordnas med andra resenärer.

Det är begränsat med hållplatser inne i tätorterna av praktiska skäl. Vissa målpunkter är utvalda, exempelvis affärer och busstationen. Det är punkter som vi vet att många behöver ta sig till.

Inom vita områden på kartan ovan finns reguljära busshållplatser. Det vita området omfattar en radie av en kilometer från själva busstråket. Grön färg på kartan betyder att det inte går så mycket kollektivtrafik. Det är inom det området du kan beställa närtrafik.

Om det är så att du vill åka till eller från exempelvis en badplats i grönt område är det bra att känna till att du behöver kunna uppge vad den har för adress.

Ja, nu kan du åka utan att betala extra och tidsintervallen har blivit generösare. Skolkorten är giltiga vardagar fram till klockan 19.00.

Det är ett genomsnitt på 500 resor på ett år. De som har utnyttjat tjänsten är väldigt nöjda. Vi tror att fler skulle kunna ha nytta av närtrafiken och bli nöjda med tjänsten.


Från och med den 11 december 2022 har Västra Götalandsregionen beslutat att utöka tidsintervallerna på vardagar. Skara kommun har beslutat att göra ett tillköp för att erbjuda helgtrafik och helgnätter.

Tidsintervallerna hittar du här. Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades