< >
Del av Källeskolans framsida

Källeskolan F-6
(förskoleklass- årskurs 6)

Kort fakta om vår skola

Källeskolan är en av de äldsta skolorna i vår kommun och är centralt belägen med närhet till Botan, Fornbyn och kulturcentra som Länsmuséet, Länsbiblioteket och Domkyrkan.

På skolan går för närvarande cirka 300 elever, varav runt 150 elever går i den integrerade skolbarnsomsorgen.

Källeskolans bärande idéer utmärks bland annat av:

  • Goda kunskaper
  • Tydliga vuxna
  • Inkludering - individanpassad undervisning med gruppen som grund
  • Tydligt elevvårdsarbete

Denna sida uppdaterades