< >

Avgifter

Ämneskurser

Instrument, Studio & Musikteori

Terminsavgift 850 kr/termin.
Syskonrabatt 100 kr/syskon och termin.

Vi tar emot vuxenelever i mån av plats, till en kostnad av 1400 kr/termin.

Terminsavgiften är bindande efter tredje lektionstillfället och återbetalas inte.


Gruppkurser

Barndans, Musiklek, Popkör, Sångfåglarna & Digitalt skapande

Terminsavgift 600 kr/termin, 10ggr.
Syskonrabatt 100 kr/syskon och termin

Terminsavgiften är bindande efter tredje lektionstillfället och återbetalas inte.

Denna sida uppdaterades