< >

Säkerhet på lekplatser

För att det ska vara säkert för barn att leka på våra lekplatser så besiktigar Service och Teknik alla kommunala lekplatser varje år.

För varje besiktning skrivs ett protokoll där man går igenom all lekutrustning på lekplatsen. Skador och slitage förs in i protokollet liksom att man gör en bedömning av graden av slitage. Det kan vara att utrustning måste repareras innan barnen får fortsätta använda den eller att den omedelbart måste tas bort, då den kan utgöra en fara.

Vill du ta del av protokollen, kontakta service.teknik@skara.se

Felanmälan Götene

Här anmäler du fel på lekplatser

Felanmälan Skara

Här anmäler du fel på lekplatser


Kontaktinformation

För frågor gällande detta område, kontakta:

Götene

Medborgarkontoret
E-post: gotene.kommun@gotene.se
Telefon: 0511-38 60 01

Skara

Kontaktcenter
E-post: kc@skara.se
Telefon 0511-320 00

Denna sida uppdaterades