< >

Biltvätt

Varje år hamnar tusentals ton miljöfarliga ämnen i naturen på grund av att många väljer att tvätta sin bil hemma på gatan, garageuppfarten eller parkeringsplatsen. Det smutsiga tvättvattnet rinner då orenat ner i gatubrunnar och hamnar sedan i bäckar, sjöar och vattendrag.

Tvätta bilen i en fordonstvätt

Du som privatperson har ansvaret för var och hur din bil tvättas. Det finns både automatiska tvättar och tvätthallar med självservice där du kan tvätta bilen på ett miljömässigt bra sätt. I de tvättanläggningar där du får ta med egna bilvårdsprodukter är det viktigt att välja miljömärkta alternativ. Idag finns det miljömärkta produkter för både biltvätt, avfettning, bilvax med mera. 

  • Många biltvättanläggningar sparar även på mängden vatten genom att rena och recirkulera tvättvattnet så det kan återanvändas. Fråga gärna på din tvättanläggning vilka metoder de använder.

Fordonstvättens ansvar

Fordonstvätt räknas som miljöfarlig verksamhet oavsett hur stor eller liten tvätten är. Fordonstvätten ska ha oljeavskiljare och helst ytterligare ett reningssteg för att inte släppa ut smutsigt vatten. Du som driver verksamheten är ansvarig för att ditt företag följer reglerna.

Tvätta inte bilen på gatan

  • Använd automatisk tvätthall eller tvätthall med självservice, för att kemikalier inte ska rinna ut i våra vattendrag.
  • Använd miljömärkta bilvårdsprodukter för biltvätt, avfettning, bilvax med mera.
  • Tvätta din bil regelbundet och inte för sällan så fastnar inte smutsen lika lätt och mindre mängd kemikalier behövs.

Om du ändå behöver spola av bilen hemma

  • Ställ bilen på gräsmattan eller grusplan, inte på asfalterad yta
  • Kontrollera att du är långt från enskilda vattentäkter och att du inte befinner dig inom ett vattenskyddsområde.

Denna sida uppdaterades