< >

Skyddsjakt och viltvård

I jaktlagstiftningen ges möjlighet till så kallad skyddsjakt som kan tillgripas om vilda djur riskerar att ge upphov till skador på allmän hälsa och säkerhet som exempelvis sprida smitta, omfattande skador på grödor eller boskap, eller andra skäl av ”överskuggande allmänintresse”.

Det är olika myndigheter som ger tillstånd till skyddsjakt beroende på vilket djur det är. Naturvårdsverket är tillståndsgivare när det gäller de stora rovdjuren och i annat fall är det Länsstyrelsen.

Om du ser ett vilt djur som utom allt tvivel är skadat så kontaktar du polisen på 112.

Tänk på att du inte får ta hand om det skadade djuret själv. Det är bara personer eller föreningar som har Länsstyrelsens och Naturvårdsverkets godkännande som får ta hand om skadade djur.

Katastrofhjälp – Fåglar och Vilt (KFV) har en hemsida där du finner samlad information om hjälp över rehabilitering som erbjuds för skadade djur i Västra Götaland
Katastrofhjälp – Fåglar och Vilt - Västra Götaland Länk till annan webbplats.

De kommunala viltvårdarna är i första hand en funktion för att hantera vilt på kommunens egen mark som inte är utarrenderad för jakt. Exempel är inom tätorterna, där uppdragen kan gälla allt ifrån rådgivning till skyddsjakt av vilda djur.

Att hjälpa privatpersoner med problem kopplade till vilda djur ingår inte inom ramen för kommunala viltvårdares uppdrag och arvode. Däremot kan man som privatperson få kontakt med viltvårdarna för att få hjälp av dem. Här är det dock viktigt att du tänker på att det är du som är beställare och inte kommunen. Viltvårdare tar inte ut någon avgift från medborgare.

Kontakta kommunens kontaktcenter på telefon 0511-320 00 för rådgivning och kontakt med viltvårdare.

Det händer att privatpersoner observerar vilda sjuka mindre djur i vår stad och natur. Alla vilda sjuka djur ska inte avlivas eller vårdas i fångeskap.

När det gäller vilda djur som är allvarligt skadade och påtagligt lider, till exempel fåglar med brutna vingar, överkörda harar eller skabbrävar kan privatpersoner kontakta kontaktcenter på telefon 0511- 320 00, eller skicka ett e-post om det finns bilder till skara.kommun@skara.se. Kontaktcenter informerar kommunala viltvårdarna som kan göra en bedömning av djurets situation.

Du som bor i hyresrätt och har problem med skadedjur ska i första hand kontakta din fastighetsägare. Fastighetsägaren är ansvarig för att bedöma vad som ska göras och att saneringen blir gjord.

Det är polisen som har tillsyn över hur jakt bedrivs samt lämnar tillstånd till att lossa skott inom tätbebyggt/detaljplanerat område.

Har du som privatperson problem med vilda djur på din tomt kan du ringa vårt Kontaktcenter för rådgivning.

Rovdjursobservationer gällande björn, varg, kungsörn, lodjur och järv ska inte göras till kommunen utan till Naturvårdsvekets webbplats Skandobs. 

Skandobs Länk till annan webbplats.

För fåglar, igelkottar och ekorrar finns det viltrehabiliterare som ibland kan ta emot dem och dessa har olika tillstånd, vilket är avgörande för om och vad de kan ta emot.

Fågelcentralen

0733-10 57 73
www.fagelcentralen.se Länk till annan webbplats.

Kottecentralen

(igelkottar/ekorrar)
0733-26 19 88
www.facebook.com/Kottecentralen Länk till annan webbplats.

Katastrofhjälp – Fåglar och Vilt (KFV)

Samlad information om hjälp över rehabilitering som erbjuds för skadade djur i Västra Götaland
Katastrofhjälp – Fåglar och Vilt - Västra Götaland Länk till annan webbplats.

Om du skadar ett djur i trafiken ska du snarast märka ut olyckplatsen och kontakta polisen på 112. Du uppge följande:

  • Dina person- och fordonsuppgifter.
  • Var olycksplatsen är, ort, vägnummer och kännemärken. Om möjligt ange GPS-position.
  • Vilken typ av djur som är inblandat, om det finns kvar på platsen eller i vilken riktning det försvunnit.

Förfölj eller spåra inte ett skadat djur själv. Polisen kontaktar en jägare med särskild kompetens för att spåra det påkörda djuret.

Ett bra sätt att veta var man befinner sig är att läsa av koordinaterna i Nationella Viltolycksrådets app som finns för nedladdning.

Denna sida uppdaterades