< >

Livsmedelshygien

Alla som hanterar livsmedel eller produkter som kommer i kontakt med livsmedel måste ha kännedom om livsmedelshygien för att veta hur livsmedel ska hanteras på ett säkert sätt.

Genom att arbeta med ett egenkontrollprogram och HACCP (Faroanalys och kritiska styrpunkter) kan du minimera riskerna för att orsaka exempelvis matförgiftning.

Syftet med att ha kunskap om livsmedelshygien är att de som hanterar livsmedel hanterar det på sådant sätt som är säkert för konsumenten. Detta innebär bland annat att:

  • Hålla rent
  • Hålla isär olika livsmedel
  • Kontrollera avsvalning, kyl- och frysförvaring
  • Kontrollera värmebehandling och varmhållning

Verksamhetsutövaren har ansvar för att de som hanterar livsmedel har kunskap om de grundläggande principerna för hur de kan minimera riskerna.

Lokaler, hygien och företagens egen kontroll (livsmedelsverket.se) Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades