< >

Boende för äldre

Här får du information om kommunens särskilda boenden, i bland kallat äldreboende, och andra typer av boendeformer för äldre. 

Äldreboende

När du inte längre har möjlighet att bo kvar i din bostad kan du ansöka om boende på ett äldreboende, ibland även kallat särskilt boende. På ett äldreboende får du särskild service och omvård i en trygg miljö och med kunnig personal som är på plats dygnet runt.

Äldreboende

Trygghetsboende

Trygghetsboende är till för äldre som är för friska för äldreboende men som vill ha mer trygghet och social samvaro än vad de kan få i sitt nuvarande hem. Ansökan till Trygghetsboende handläggs av avgiftshandläggare.

Trygghetsboende

Seniorboende

I Skara kommun finns i dagsläget ett seniorboende, också kallat 65+ boende. Stinsen, som boendet heter, handläggs av Centrumbostäder. 

Centrumbostäder Länk till annan webbplats.

Till skillnad från äldreboenden ingår varken mat, service, omvårdnad eller sjukvård. Däremot är det ett krav att bostäderna ska vara funktionellt utformade, att boendet ska ha gemenskapslokaler för måltider, samvaro, hobby och rekreation. Flera trygghetsboenden har personal/bovärd på plats på angivna tider.

Eftersom det finns seniorboenden, som i likhet med trygghetsboende, är funktionellt utformade och har gemenskapslokaler, bovärd och trygghetslarm är det i vissa fall liten eller ingen skillnad mellan ett seniorboende och ett trygghetsboende. Åldersgränsen för att få flytta till ett trygghetsboende är dock ofta högre än för seniorboenden.

Korttidsboende

Målet med din vistelse på korttiden är att du ska känna dig trygg och bli så självständig att du kan återgå till din vardag, i ditt hem. Tillsammans lägger vi upp en plan för hur du ska klara dig i hemmet.

Korttidsboende

Växelvård

Ett biståndsbeslut om växelvård innebär att du bor kvar hemma, men att du med jämna mellanrum också bor på ett korttidsboende. Växelvård är ett avlastningsstöd till dig och dina anhöriga.

Växelvård

Denna sida uppdaterades