< >

Hemsjukvård

Sjukvård i hemmet är en del av den hemsjukvård som du kan få i din bostad om du inte kan ta dig till en vårdcentral själv.

Hemsjukvård

Hemsjukvård innebär att du får den sjukvård du behöver hemma istället för att åka till vårdcentralen eller husläkarmottagningen eller bli inlagd på sjukhus. För att du ska bli inskriven i hemsjukvården ska du svårt att själv ta dig till vårdcentralen, husläkarmottagningen eller sjukhuset.

Hemsjukvård - Seniorval Länk till annan webbplats.

Kostnad

Du betalar en avgift per månad. 

Avgifter för äldre/hemsjukvård

Denna sida uppdaterades