< >

Hygienisk verksamhet

Om du yrkesmässigt ska erbjuda hygienisk behandling kan du behöva anmäla det till miljöenheten. Exempel på hygienisk behandling är tatuering, piercing, fotvård, akupunktur, hudvård, hårvård, nagelvård och massage.

Om den behandling du ska utföra innebär att det finns risk för blodsmitta eller annan smitta ska du anmäla din verksamhet till miljöenheten. Oftast gäller det när du använder redskap som penetrerar huden, till exempel skalpeller, akupunkturnålar eller piercingverktyg.

Exempel på verksamheter som är anmälningspliktiga är:

  • Akupunktur
  • Tatuering
  • Piercing
  • Fotvård

Du behöver lämna in en anmälan i vår e-tjänst senast sex veckor innan du startar din verksamhet. Anmälan ska innehålla administrativa uppgifter, ritningar och teknisk beskrivning av verksamheten.

Hygien- eller hälsoskyddsverksamhet - anmälan Länk till annan webbplats.

Tänk på att du också behöver göra en ny anmälan om du byter lokal, utökar din verksamhet eller tar över en befintlig verksamhet.

Avgift för anmälan tas ut enligt kommunens fastställda taxa.

Egenkontroll

Den som bedriver yrkesmässig hygienisk verksamhet ska förebygga risker för människors hälsa genom att fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet. Det ska finnas goda rutiner för egenkontroll som omfattar rengöring av utrustning, städning och handtvätt.

God hygien är avgörande för att undvika smittspridning. Genom god handhygien och genom att rengöra, desinficera och sterilisera de arbetsverktyg man ska använda minskar riskerna.

Klagomål

Har du klagomål på exempelvis hygien, städning, luftkvalitet och vattenkvalitet vid besök av en yrkesmässig hygienisk verksamhet ska du i första hand vända dig till verksamheten och påtala detta. Om inte det hjälper kontaktar du kommunens miljöenhet. 

Denna sida uppdaterades