< >

Lämna anbud

Här kan du läsa mer om hur du lämnar anbud, om fakturering och betalningsvillkor samt om avtal.

I annonsen eller förfrågningsunderlaget beskrivs vad anbudet ska innehålla. Där finns uppgifter om krav på leverantören och dess varor eller tjänster. Ställ gärna upp anbudet i samma ordning och med samma rubriker som förfrågningsunderlaget. Kontrollera också att alla krav besvaras i ditt anbud. Ifall uppgifter saknas i anbudet, kan leverantören bli utesluten ur upphandlingen.

Bevaka regelbundet den sida som anbuden annonseras på. Där finns information och eventuella ändringar om respektive upphandling.

Frågor besvaras av den upphandlare eller kontaktperson som anges i förfrågningsunderlaget.

Anbud lämnas elektroniskt via kommunens upphandlingsstöd Visma Tendsign Länk till annan webbplats., där uppgifter från Skatteverket hämtas automatiskt, och formella uppgifter om företaget ligger kvar och kan återanvändas vid flera affärer.

Avtal

Avtal kan slutas när en upphandling är klar och minst tio dagar gått efter tilldelningsbeskedet. Leveranser och beställningar får inte göras innan ett skriftligt avtal slutits.

Ett avtal gäller en avgränsad leverans eller uppdrag, och leverantören ska leverera eller utföra uppdraget inom avtalad tid. Leverantören fakturerar kommunen efter slutfört uppdrag eller elverans.

Ett ramavtal löper över en bestämd tid och gäller specificerade varor eller tjänster. Då kan kommunen beställa från det avtalade sortimentet och leverantören fakturera efter beställning eller på samlingsfakturor.

Fakturering och betalning

Fakturering sker efter leverans skett eller efter att uppdrag eller tjänst utförts.

På fakturan måste en beställningsreferens anges, och det skall framgå vad angivna belopp på fakturan står för. Timtid, material samt övriga kostnader skall vara specificerade, antingen direkt på fakturan eller som en specifikation. Fakturan ska följa EU-direktiv 2001/115/EG.

Betalning sker 30 dagar från ankomststämplad faktura, dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen. Vid ofullständig eller felaktig faktura får dröjsmålsränta inte debiteras.

Fakturerings, - expeditions- eller andra avgifter betalas inte.

Denna sida uppdaterades