< >

Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd

Om du inte kan försörja dig och din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd till din försörjning. Ekonomiskt bistånd är tänkt som ett tillfälligt stöd till dess att du kan försörja dig själv. Rätten till ekonomiskt bistånd beviljas för en månad i taget.

Försörjningsstödet består av två delar, riksnorm och bidrag till skäliga kostnader. Bidragets storlek bestäms av hushållets tillgångar och inkomster. 

Riksnormen

Riksnormen fastställs av regeringen och ska räcka till kostnader för:

 • mat
 • kläder och skor
 • lek och fritid
 • barn- och ungdomsförsäkring
 • förbrukningsvaror
 • hälsa och hygien
 • dagstidning

Bidrag till skäliga kostnader

Rätten till ekonomiskt stöd gäller också skäliga kostnader för:

 • boende
 • hushållsel
 • arbetsresor
 • hemförsäkring
 • medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa.

Utöver riksnorm och skäliga kostnader kan bistånd beviljas till kostnader som uppstår då och då. Exempel på sådana kostnader är tandvård, medicin, läkarvård, glasögon, umgänge med barn, flyttkostnad och begravning. En individuell bedömning måste göras av vad som är skäligt för den som söker.

För att ha rätt till försörjningsstöd ska du göra vad du kan för att bidra till din försörjning. Du ska ha sökt alla andra bidrag och ersättningar som du kan ha rätt till.

Du som kan arbeta ska dessutom vara inskriven på Arbetsförmedlingen och aktivt delta i en planering med kommunens arbetsmarknadsenhet Spektra.

Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats.

Kan du inte arbeta behöver du visa för Socialtjänsten varför du inte kan arbeta. Det kan vara exempelvis att du är sjukskriven.

Vill du veta mer eller ansöka om försörjningsstöd är du välkommen att ringa oss på telefonnummer 0511-320 00 måndag, onsdag, torsdag och fredag klockan 09.30-10.30.

När du ansöker om försörjningsstöd gör handläggaren en utredning av din situation.

Vilka uppgifter som behövs i utredningen varierar beroende på vilken situation du befinner dig i. Generellt sett består en utredning om försörjningsstöd av minst två delar, en ekonomisk utredning och en utredning om du står till arbetsmarknadens förfogande eller inte.

Du måste kunna styrka samtliga inkomster och utgifter.
Kontroll av dina uppgifter görs.

När det gäller utredning om du stått till arbetsmarknadens förfogande behöver du vara inskriven på Arbetsförmedlingen och visa att du söker arbete. Kan du inte stå till arbetsmarknadens förfogande på grund av sjukdom ska du uppvisa sjukskrivningsintyg.

När du har lämnat in din kompletta ansökan får du ett skriftligt beslut. Oftast får du ett beslut inom sju dagar från att du lämnat in alla nödvändiga handlingar. Vilka handlingar du behöver ha med dig till besöket informerar socialsekreteraren om vid första kontakten.

Om du hamnar i en akut situation där du saknar mat eller tak över huvudet kan du kontakta kommunens kontakcenter på telefonnummer 0511-320 00 mellan klockan 08.00-16.00.
Du kan också besöka vår reception på Omsorgskontoret, Viktoriagatan 2A mellan klockan 13.00-15.00 på helgfria vardagar.

Denna sida uppdaterades