< >

Klipp häcken

Du som har fastighet vid en gata har ansvar för att sikten inte är skymd av buskar och träd.  

Huvudansvaret ligger i första hand på fastighetsägaren att sköta sin tomt. Kommunens byggenhet har tillsyn över detta.

Om du har synpunkter på någon annans tomt kan du höra av dig till kommunen. Du har rätt att vara anonym.

För dig som har tomt intill gata

Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller
träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det
finns fri höjd för trafikanterna.

SKR Sveriges Kommuner och Regioner har tagit fram en broschyr  som är avsedd som hjälp för fastighetsägare att förhindra att skymd sikt leder till olyckor på bostadsgator.

Klipp häcken! (SKR) Länk till annan webbplats. Denna sida uppdaterades