< >

Insamling av bioavfall från verksamheter

Verksamheter som ger upphov till bioavfall som inte är kommunalt avfall ansvarar själva för att avfallet sorteras ut och samlas in separat för att lämnas till en behandlingsanläggning.

Verksamheternas livsmedels- eller köksavfall

Avfall & Återvinning Skaraborg (AÅS) avser att starta insamlingen av matavfall från personalutrymmen och restauranger under 2024 i Essunga, Grästorp och Götene. I övriga kommuner kommer insamling av matavfall från verksamheter att påbörjas under 2025.

Avfall från företag & verksamheter

AÅS arbetar för att nå nationella etappmålet för insamling och återvinning av matavfall. AÅS samlar in det matavfall som uppkommer i personalmatsal eller restaurangverksamhet. Förpackat livsmedel som ska kasseras, hanteras inte av AÅS. I biologiskt nedbrytbart livsmedels- eller köksavfall ingår ätlig olja eller liknande flytande ätligt fett.

Kontakta AÅS för information och matavfallsabonnemang.

Företag & verksamheter (avfallskaraborg.se) Länk till annan webbplats.

Avfall från livsmedelsbutiker

Matavfall i form av före detta livsmedel omfattas till stor del av animaliska biproduktsförordningen, förordningen har tidigare inte omfattas av kommunalt insamlingsansvar, avfallet hämtades då av privata aktörer. Utredning pågår nu på Naturvårdsverket om vilken aktör som tilldelas insamlingsansvaret.

Animaliska biproduktsförordningen Länk till annan webbplats.

Avfall från livsmedelsproducenter

Om det rör sig om icke-kommunalt avfall som till exempel avfall från livsmedelsproduktion eller grossister, kan verksamheten anlita valfri entreprenör som uppfyller kraven i 3 kap. 1 a § avfallsförordningen för att hantera avfallet.

Avfallsförordning (2020:614) | Sveriges riksdag Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades