< >

Ventilation

Människors hälsa och välbefinnande beror till stor del på kvaliteten på den luft vi andas och det gäller även inomhus. 

Syftet med ventilationen är att leda bort fukt och föroreningar från inomhusluften och tillföra bostaden frisk luft. En god ventilation i bostaden och på arbetsplatsen är viktig för att skapa bra kvalitet på luften och för att ge ett behagligt och dragfritt klimat.

Fastighetsägare

Som fastighetsägare måste du anlita en besiktningsman för kontroll av ditt ventiliationssystem innan du använder det för första gången.

Kontroller genomförs sedan regelbundet. (Har du en- och tvåbostadshus behöver du bara kontrollera ventilationen vid installeringen.)

Obligatorisk kontroll av ventilationssystemet - OKV (Boverket) Länk till annan webbplats.

Hyresgäst

Om du inte är nöjd med fastighetsägarens bedömning av de problem du upplever, kan du vända dig till miljöenheten. Miljöenheten är tillsynsmyndighet för frågor där “risk för olägenhet för människors hälsa föreligger".

Tilluft

Tilluft kallas den friska luft som kommer in i bostaden utifrån, via ventiler. De sitter ofta ovanför eller under ett fönster.

Frånluft

Frånluft kallas den luft som förs bort från bostaden, ofta genom ventiler i kök, badrum och toalett.

Ventilationen skapar ett luftflöde genom att uteluft tas in genom ventiler i vardagsrum och sovrum och inomhusluft förs ut genom ventiler i badrum och kök.

Olika ventilationssystem: tre huvudtyper

I dagens bostäder finns tre typer av ventilationssystem. Inom dessa finns olika varianter men de tre huvudtyperna är:

Självdragsventilation (S)

Luften ska strömma in genom tilluftsventiler och strömma ut via frånluftsventiler i toalettutrymme, badrum och kök. Draget i ventilationen skapas av temperaturskillnader mellan luften utomhus och luften inomhus.

Fläktstyrt frånluftssystem (F)

Tilluft kommer in genom tilluftsventiler/ vädringsfönster. Luften sugs ut med fläktar i kök, badrum och toalettutrymme.

Fläktstyrt från- och tilluftssystem (FT)

Tilluft trycks in med hjälp av fläktstyrda tilluftsventiler i sovrum och vardagsrum. Luften sugs ut via fläktar i kök, badrum och toalettutrymme. FT-system kan även kombineras med värmeväxlare och kallas då FTX system.

Koldioxidhalt

Ibland händer det att det i en lokal vistas fler personer än vad ventilationen är avsedd för. Ett sätt att kontrollera luftkvaliten är att mäta koldioxidhalten, som i till exempel klassrum inte bör överskrida 1000 ppm (ppm = miljondelar). Hög koldioxidhalt under längre tid är ett tecken på otillräcklig ventilation.

Klagomål

Om du har klagomål, läs vidare under Bostadsklagomål

Bostadsklagomål

Denna sida uppdaterades