< >

Vård- och omsorgscollege

Vad är VO-College?

VO-College är en samverkansform mellan arbetsgivare inom vård och omsorg, fackliga representanter och utbildningsanordnare. Samverkan ska ske utifrån det skyddade varumärket VO-Colleges tio kvalitetskriterier som beskriver hur och vad man ska samverka om samt vilka mål man vill nå under en certifieringsperiod på tre år. Den kvalitet i utbildningen som VO-College garanterar, innebär att den studerande får en efterfrågad utbildning med möjlighet till olika karriärvägar och statusen på utbildningen höjs inom området.

Regler för diplom

Ett lokalt Vård- och omsorgscollege får börja lämna ut diplom terminen efter att det har blivit certifierat. Föreningen Vård- och omsorgscollege menar att tankarna och arbetet med lokalt college har pågått under lång tid och genomsyrat utbildningen även tiden före certifieringen. Därför behöver inte hela utbildningen vara genomförd inom certifieringsperioden.

Det är viktigt att det längst ner i diplomet framgår under vilken period som det lokala colleget är certifierat.

Ungdomar

Diplom utfärdas till elever som har fullföljt Omvårdnadsprogrammet inom ett lokalt Vård- och omsorgscollege och har godkända betyg i minst 2500 poäng, varav de gemensamma karaktärsämneskurserna på 650 poäng är obligatoriska.

Vuxenstuderande

Diplom utfärdas till vuxenstuderande som fullföljer en omvårdnadsutbildning inom ett lokalt Vård- och omsorgscollege. Diplom utfärdas när minst 50 procent av studierna har genomförts inom ett certifierat Vård- och omsorgscollege. När mindre än 50 procent är genomförda vid ett lokalt college utfärdas intyg på de kurser som genomförts där.
För att få ett diplom måste den studerande vara godkänd i minst 1350 poäng från Omvårdnadsprogrammet karaktärsämneskurser, varav de gemensamma kurserna på 650 poäng ska ingå. För studier som påbörjas efter den 1 juli 2012 gäller minst 1500 poäng varavv 950-1100 programgemensamma samt gymnasiearbete.

Studerande som har påbörjat sin utbildning enligt gamla Vux men som inte är klara före 1 juli 2013

Höstterminen 2012 och vårterminen 2013 blir en övergångsperiod då de studerande som startat sin utbildning med kurser ur Omvårdnadsprogrammet och slutför sin utbildning med kurser ur Vård- och omsorgsprogrammet kan få diplom.

Det krävs då minst 1350 poäng totalt varav obligatoriska gemensamma karaktärsämnen på 650 poäng från Omvårdnadsprogrammet måste ingå. Hinner man inte påbörja alla 650 poäng före 1 juli 2012 är det 950-1100 poäng från programgemensamma ämnen och totalt 1500 poäng som gäller för diplom. Den studerande får då istället ett intyg över genomförda kurser inom VO-college.

Poäng som krävs för att vuxenstuderande ska få VO-college diplom enligt Vux -12

För att få diplom ska den studerande ha minst 1500 poäng inklusive gymnasiearbete. Av dessa ska 950-1100 vara programgemensamma. 950 poäng är obligatoriska, därtill är det frivilligt att välja svenska och samhällskunskap. Svenska 2 kan bytas ut mot svenska 1 och samhällskunskap 1a2 mot 1a1 om förkunskaper saknas. Gymnasiearbetet är 100 poäng.

Denna sida uppdaterades