< >

Kommunfullmäktiges presidium samt partiernas gruppledare

Kommunfullmäktiges presidium

Ordförande
kommunfullmäktige
Jessica Bredenberg
Telefon 073-205 68 77

Jan-Olof Bohlin

1:e vice ordförande
kommunfullmäktige
Annelie Holmgren
Telefon 070-926 63 81

2:e vice ordförande
kommunfullmäktige
Sven-Olof Ask
Telefon 070-742 65 18

Gruppledare

Jan-Olof Bohlin

Per-Åke Petterson,
Socialdemokraterna

Jan-Olof Bohlin

Ylva Pettersson,
Moderaterna

Jan-Olof Bohlin

Ove Berlin,
Sverigedemokraterna

Jan-Olof Bohlin

Lars Berg,
Centerpartiet

Jan-Olof Bohlin

Bo Karlsson,
Vänsterpartiet

Jan-Olof Bohlin

Tony Svensson, 
Kristdemokraterna

Jan-Olof Bohlin

Magnus Gunnarsson,
Miljöpartiet

Jan-Olof Bohlin

Karl-Gustav Bynke,
Liberalerna

Denna sida uppdaterades