< >

Sjukresor

En sjukresa är en resa mellan ditt hem och en vårdgivare, till exempel läkare, fysioterapeut eller tandläkare. Det är Västra Götalandsregionen som ansvarar för sjukresor.

Du har ett eget ansvar för att ta dig till och från vården. I länken nedan kan du läsa om vad som gäller för sjukresor inom Västra Götalandsregionen och hur du ansöker om sjukresa.

Information om sjukresor (Västra Götalandsregionen) Länk till annan webbplats.

För dig med kommunalt färdtjänsttillstånd

Från den 1 september 2022 gäller kommunalt färdtjänsttillstånd som reseintyg för sjukresa med taxi, till och med det slutdatum som angivits på ditt färdtjänsttillstånd. Du måste dock skicka en kopia på ditt beslut för kommunala färdtjänsttillstånd till Sjukreseenheten på Västra Götalandsregionen. När ditt kommunala färdtjänsttillstånd är registrerat hos Sjukreseenheten behöver du inte ett reseintyg för sjukresetaxi från vården under den period som ditt kommunala färdtjänsttillstånd gäller.

Skicka en kopia på ditt kommunala färdtjänsttillstånd per brev eller e-post till nedanstående adress. Om du skickar e-post måste du bifoga ditt färdtjänsttillstånd som en pdf-fil.

Adress

Sjukreseenheten
Regionens hus
462 80 Vänersborg
E-post: sjukresor@vgregion.se

Denna sida uppdaterades