< >

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)

Inriktningar: Husbyggnad, Plåtslageri

Vill du arbeta inom byggindustrin?
Vill du bli byggnadssnickare?
Vill du bli byggnadsplåtslagare?

Då ska du välja Katedralskolans Bygg- och anläggningsprogram, ett program för dig som vill arbeta inom en bransch med många möjligheter.

I årskurs 1 får du en bred grund att stå på. Du provar på att armera, gjuta, snick­ra, måla och göra plåtarbeten för att få en inblick i olika delar. Detta kommer att hjälpa dig att välja rätt inriktning till års­kurs 2 och 3.

I yrkesteorin får du bland annat lära dig om byggskyddsföreskrifter, yrkesräkning, mätteknik, grundläggande ritningsläsning, olika material och verktyg.

Oavsett vilken inriktning ställs stora krav på att kunna läsa och förstå instruktio­ner och ritningar. Att kunna göra nöd­vändiga beräkningar och tolka mätresul­tat är också en viktig del. Det är mycket viktigt att du kan ta eget ansvar och ar­beta självständigt men också samarbeta i grupp. Din yrkesskicklighet kommer att betyda mycket och du kommer att vara efterfrågad på arbetsmarknaden.

Inriktningar som vi erbjuder på Katedral­skolan är Byggnadsplåt och Husbyggnad.

Inriktning Plåtslageri

Väljer du att utbilda dig till byggnads- el­ler ventilationsplåtslagare. Här får du lära dig allmänna grunder, såsom att tillverka, montera, sammanfoga, använda olika maskiner och handverktyg för tillverk­ning av olika plåtdetaljer inom ventilation eller byggnadsplåt. Under utbildningen får du även åka ut på kundarbeten, vilka exempelvis kan vara taktäckning och garneringsarbeten.

Inriktning Husbyggnad

En inriktning med många möjligheter.

I denna inriktning får du lära dig alla slags snickeriarbeten som förekommer vid byggnation. Utbildningen i årskurs 2 och 3 bedrivs till största delen i form av olika elevprojekt och kundarbeten.

Arbetsplatsförlagt lärande

Minst 15 veckor av utbildningstiden är arbetsplatsförlagt lärande, APL. Vanligtvis får du göra din APL under flera perioder under årskurs 2 och 3. Du får komma ut på olika företag och visa upp dina kunskaper och praktiskt tillämpa det du lärt dig i skolan. Det arbetsplatsförlagda lärandet är för de flesta inkörsporten till ett jobb och är därför ett mycket viktigt moment i din utbildning!

Kombinera idrott och studier

Programmet går att kombinera med våra lokala idrottsutbildningar (LIU) under 1, 2 eller 3 år beroende på dina övriga val.

Högskolebehörighet nytt från 2023

Från och med hösten 2023 ingår de kurser du behöver för att få grundläggande behörighet till högskolan. Du behöver alltså inte välja till dessa kurser. Däremot kan du välja att ta bort dem eller läsa dem som individuellt val om du hellre vill fokusera på dina yrkeskurser. Detta val gör du inför gymnasiets årskurs 2.

Efter gymnasiet

När du gått klart dina tre år på Bygg-, och anläggningsprogram­met ska du göra en lärlingstid på 36 månader på ett byggföretag med kollektivavtal, efter det är du fullbetald.

Du kommer att vara efter­frågad på arbetsmarknaden.

Studera vidare

Inom Yrkeshögskolan kan du specialisera och fördjupa dina kunskaper eller skaffa dig en ny yrkesutbildning. Studerar du vi­dare på Folkhögskola eller Vuxenutbild­ning kan du läsa både yrkesutbildning eller kurser som krävs för att du ska få grundläggande och särskild behörighet för studier på högskola eller universitet.

Besök oss

Vill du uppleva hur en dag på Katedral kan vara? Då är du välkommen att besöka oss för att följa ett program. Anmäl ditt intresse via länken.

Skugga en Katedralare

Elever berättar om programmet

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5

Engelska 6*

Historia 1a1

Idrott och hälsa 1

Matematik 1a

Naturkunskap 1a1

Religionskunskap 1

Samhällskunskap 1a1

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2*

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3*

Gymnasiearbete

Individuellt val

 

Programgemensamma ämnen

Bygg och anläggning 1

Bygg och anläggning 2


Programfödjupning båda inriktningarna

Entreprenörskap

Betong 1 - lågform och platta på mark

Inriktning, Husbyggnad

Inriktning, Plåtslageri

Husbyggnad 1

Plåtslageri - grunder

Husbyggnad 2

Plåtslageriprocessen

Husbyggnad 3 - ombyggnad

Ventilationsplåtslageri 1

HusbyggnadsprocessenProgramfördjupning, Husbyggnad

Programfördjupning, Plåtslageri

Trä 1 - stommar

Byggnadsplåtslageri 1

Trä 2 - beklädnad

Byggnadsplåtslageri 2

Trä 3 - montage

Byggnadsplåtslageri 3


*Högskolebehörighet nytt från 2023

Från och med hösten 2023 ingår de kurser du behöver för att få grundläggande behörighet till högskolan. Du behöver alltså inte välja till dessa kurser. Däremot kan du välja att ta bort dem eller läsa dem som individuellt val om du hellre vill fokusera på dina yrkeskurser. Detta val gör du inför gymnasiets årskurs 2.

Denna sida uppdaterades