< >

Ansök eller säg upp plats

Här kan du läsa om hur det fungerar att söka förskola, om köregler, platserbjudande och om hur du går till väga om du vill säga upp en förskoleplats.

Ansökan till plats i förskolan

När ditt barn är ett år och du arbetar, studerar, är föräldraledig med annat barn eller arbetssökande kan ditt barn få en förskoleplats.

Du ansöker om plats i förskolan till ditt barn via vår e-tjänst för förskola och fritidshem.

När din ansökan har registerats får ditt barn ett ködatum och ställs i förskolekön. Oavsett hur tidigt du ansöker så blir ködatumet tidigast fyra månader innan önskad start.

Ditt barn är garanterad en plats på förskolan när du ansöker minst fyra månader innan du behöver platsen. Vi kan inte garantera att barnet får sin plats på den förskola du önskat i första hand.

Tänk på att ditt barns förskoleplats börjar med en introduktionsperiod. Den kan vara upp till 14 dagar.

Inga nyplaceringar under sommaren

Nyplaceringar sker inte under vecka 25-32. Om du ansöker om förskoleplats med start någon av dessa veckor kommer ditt barn bli placerat tidigast vecka 33.


För att kunna ansöka via e-tjänsten måste du ha fullständigt personnummer. Har du inte fullständigt personnummer får du ansöka på avsedd blankett.

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Behöver du förskola mellan klockan 18.30-06.00 och/eller helger kan du ansöka om plats på BOA (Barnomsorg Obekväm Arbetstid).

Barnomsorg på obekväm arbetstid (BOA)

Ansökan till friförskolor

Friförskolorna har egna kösystem. Om du önskar en plats på Athena eller Knattehälsan ska du därför anmäla det direkt till dem. 

Friförskolorna garanterar inte plats inom fyra månader, så om du vill vara säker på att få barnomsorg är det viktigt att du också ställer ditt barn i kö till någon av de kommunala förskolorna.

Prioriteringsordningen är: 

  • Barn som efter utredning bedömts vara i behov av barnomsorg enligt §6 eller §9, 2:a kapitlet, i skollagen.
  • Syskonförtur (när ett syskon har en placering så har det nyanmälda syskonet förtur till samma förskola).
  • Barn som har rätt till allmän förskola (3-5 år).
  • Omplacering.
  • Övriga barn i kö

Du kommer få ett erbjudande om förskoleplats skickat till dig som vårdnadshavare via epost. Du behöver acceptera eller avböja erbjudandet genom att logga in i appen Edlevo. 

  • Accepterar du erbjudandet placeras barnet på den erbjudna förskolan. 
  • Har du inte blivit erbjuden ditt förstahandsval men önskar omplacering behöver du först acceptera den erbjudna platsen i appen Edlevo. Registrera därefter en ansökan om omplacering i vår e-tjänst. 
  • Avböjer du erbjudandet kommer barnet tas bort ur kön. Du får vid behov ansöka om förskoleplats på nytt och ditt barn får då en ny plats i kön.

Ditt barns förskoleplats börjar med en introduktionsperiod. Den kan vara upp till 14 dagar. Introduktion av nya barn i förskolan under semesterperioderna är bara aktuellt i undantagsfall. 

Förskolan kontaktar dig för att bestämma tid för introduktion.

Våra förskolor

Om du vill byta förskola i kommunen gör du en ny ansökan och väljer alternativet omplacering. Du ansöker om byte via vår e-tjänst för barnomsorg och grundskola.

Omplacering hanteras två gånger per år, med placering vid varje terminstart.

Vid omplacering finns ingen garantitid, utan vi kommer att erbjuda plats när förskolan får lediga platser.

När du inte längre är i behov av plats i förskolan eller när ditt barn ska börja skolan behöver du avsluta ditt barns förskoleplacering. Du behöver göra detta senast två månader innan barnets sista närvarodag.

Du avslutar placeringen i Edlevo-appen eller angiven blankett. Tänk på att ange ditt barn sista närvarodag när du gör uppsägningen. 

Meddela även förskolan att ditt barn ska sluta.

Uppsägningstid

Uppsägningstiden är två månader från det datum uppsägningen registreras. Från och med det datumet kommer barnomsorgsavgiften att faktureras ytterligare två månader. Sista närvarodag kan vara mitt i en pågående månad.

Vårdnadshavare med delad placering

Vårdnadshavare som inte bor tillsammans delar placering så länge båda har behov av förskoleplacering. Om ni båda vill avsluta placeringen med samma slutdatum ska en av er säga upp placeringen.

Om en av er vill avsluta sin del av placeringen ska ni inte göra en uppsägning utan endast meddela det till barnomsorg@edu.skara.se

Ny placering efter uppsägning

När en placering är avslutad kan barnet tidigast få en ny placering fyra månader efter barnets sista placeringsdag.

Denna sida uppdaterades