< >

Skadedjur och ohyra

Skadedjur eller ohyra är ett allmänt uttryck för oönskade djur som kan innebära skada på egendom, obehag eller sjukdomsrisker.

Till ohyra kan räknas mjölbaggar, ängrar, myror, silverfiskar, getingar, flugor, kackerlackor med flera. Skadedjur och ohyra kan skapa problem för de boende i en fastighet genom att angripa livsmedel, textilier eller träslag.Till skadedjur hör möss, råttor, sorkar, lämlar, kråk- och måsfåglar samt vissa duvarter.

Enligt miljöbalken och jordabalken är det fastighetsägarens ansvar att vidta åtgärder för sanering av ohyra och skadedjur. Denna skyldighet gäller även om hyresgästen är den som förorsakat förekomst av ohyra.

Åtgärder

Det finns många sätt att bekämpa ohyra. En metod, som är enkel och ingår i den dagliga rutinen, är städningen. Genom att hålla rent i bostadsutrymmen, lagerlokaler och så vidare, undanröjs mat- och äggläggningsplatser för många insektsarter.

Skadedjur, som till exempel råttor och möss, undviks genom att fastigheten är råttsäkrad så att gnagarna inte kommer in. Soptunnor ska vara hela och soprummen ska vara svåra att komma in i. Kompostering ska ske i sådana former att råttor och möss inte kan livnära sig på matrester som komposteras.

Vid större angrepp av skadeinsekter eller skadedjur rekommenderas kontakt med skadedjursföretag. Använd dig av det skadedjursföretag som ditt försäkringsbolag rekommenderar.

Ansvar

Det är fastighetsägarens ansvar att åtgärda problem med skadedjur och ohyra.

Om du bor i lägenhet och har problem med skadedjur och ohyra ska du kontakta din hyresvärd för att få hjälp att bli av med problemet. Om du inte får gehör för dina klagomål kan du kontakta miljöenheten.

Om du är fastighetsägare, använd dig av det skadedjursföretag som ditt försäkringsbolag rekommenderar.

Du kan läsa mer på Folkhälsomyndighetens hemsida

Skadedjur (Folkhälsomyndigheten) Länk till annan webbplats.

Klagomål

Om du har klagomål, läs vidare under Bostadsklagomål

Bostadsklagomål

Denna sida uppdaterades