< >

Stängningsdagar förskola och fritidshem 

Våra förskolor och fritidshem stänger för planering och kompetensutveckling av vår personal under fyra dagar varje läsår.  Innehållet under planeringsdagar är kopplat till pågående utvecklingsinsatser.

Läsåret 2023/2024

Hösten 2023

Våren 2024

Alla kommunala förskolor

och fritidshem

18 augusti


30 oktober

8 januari


17 juniLäsåret 2024/2025

Hösten 2024

Våren 2025

Kommunala förskolor

12 augusti


28 oktober

7 januari


22 maj

Kommunala fritidshem

12 augusti

28 oktober

7 januari

16 juni


Barnomsorg på obekväm arbetetid (BoA)

När det är K-dag så öppnar BoA 17.00 som vanligt. På röda dagar är BoA öppet hela dagarna dock är det stängt på julafton och juldagen.

Denna sida uppdaterades