< >

International Baccalaureate Diploma Programme (IB)

Can you rise to the challenge of developing yourself personally as well as academically?
Do you want to create your own programme from a varied selection of quality assured, internationally recognized subjects?
Would you like to be fully supported by IB-certified teachers in dedicated student groups?
Do you want an exam which gives you access to good universities in Sweden, Europe and worldwide?

Join the IB - Join the world!

Merit utöver det vanliga

IB är ett teoretiskt gymnasieprogram som ger dig en studentexamen med högt anseende. IB finns på cirka 5000 skolor i 157 länder över hela världen och växer hela tiden. Med ett IB-diplom blir du attraktiv i ett globaliserat samhälle där efterfrågan på internationellt utbildade ungdomar hela tiden ökar. I Sverige är utbildningen treårig. Undervisningsspråket är engelska utom i kurserna svenska, moderna språk och samhällskunskap. På Katedralskolan i Skara kan vi erbjuda ett brett IB-program med många möjligheter. Vi är också noga med att du får med dig meritkurser i moderna språk (steg 3 och eventuellt 4-5 om du läser språket alla tre åren).

Din tid på IB

Vår erfarenhet är att eleverna på IB vill satsa på skolan, hjälper varandra och skapar en stämning där alla känner sig delaktiga. Man stöttar varandra till exempel genom att bilda ”study groups”. Alla elever som börjar på IB får naturligtvis sin egen dator, som underlättar kommunikationen samt inbjuder till kul redovisningsformer.

Vi som jobbar på programmet satsar mycket på aktiviteter som främjar sammanhållningen. Genom CAS och programrådet skapas många bra idéer. Våra IBelever tillför skolan massor av positiv energi genom att finnas med på aktiva poster i elevråd, körer och andra skolföreningar.

Programmets struktur

Första året, Pre-DP, läser du svenska gymnasiekurser fast med engelska som undervisningsspråk. Vi har satt ihop det bästa från både Samhällsprogrammet och Naturprogrammet för att ge en bra förberedelse inför Diploma Programme.

I år två och tre läser du Diploma Programme där du väljer sex ämnen från olika grupper samt tre obligatoriska kärnämnen, se nedan. Dessa val ger dig en stor flexibilitet att utforma en personlig studieplan. I slutet av år tre gör du May Exams, slutprov, i samtliga ämnen du valt.

Ämnen på IB

Group 1: Modersmål - svenska, engelska eller ett annat modersmål (delvis självstudier)
Group 2: Språk - engelska, franska, spanska, tyska och svenska
Group 3: Samhällsvetenskapliga ämnen – historia och psykologi.
Group 4: Naturvetenskapliga ämnen – biologi, fysik, kemi, två av ämnena startar beroende på antal sökande.
Group 5: Matematik – två olika inriktningar (endast standard level)
Group 6: Valfritt ämne ur grupp 1, 2, 3 eller 4

Utöver dina sex ämnen läser du en tvärvetenskaplig kurs i Theory of Knowledge (TOK), som utvecklar ditt kritiska tänkande. I kursen CAS (Creativity, Activity, Service) tränar du socialt engegemang, kreativitet och fysisk aktivitet. Du skriver också en längre uppsats, Extended Essay (EE). Med IB-diplomet ligger världen öppen för dig! Du får stora möjligheter till kvalificerad utbildning i såväl Sverige som i andra länder.

Exams (slutprov) och diplom

Alla som studerar på IB examineras genom ett standardiserat system som gör att prestationerna blir jämförbara oavsett var i världen utbildningen genomförs.
Examinationen sker i maj i slutet av de två DP-åren. Då skriver alla IB-elever i hela världen samtidigt examensprov i sina sex ämnen. Dessförinnan har man klarat av en hel del muntliga prov och inlämningar som också ingår i bedömningen, till exempel muntliga prov i språk, naturvetenskaplig undersökning och skriftliga inlämningar som också har extern bedömning.

Betygsskalan är 1-7 för de sex huvudämnena. När du söker till svenska universitet räknas dina IB-betyg om och du hamnar i samma kvotgrupp som andra svenska studenter.

Diplomet får du vid en fin ”Diploma Ceremony” i Domkyrkan. Många tycker att det är högtidligare än studenten.

Internationell studentexamen, hela världens utbildning

“The aim of the IB programme is to develop internationally minded people who, recognizing their common humanity and shared guardianship of the planet, help to create a better and more peaceful world.”

Elever kommenterar

”Studying the IB has been a challenge, a good experience. I really like the programme!” (Ida)

”The teachers have really worked 110 % to do their best. Katedralskolan is a very good place to study the IB!” (Gustav)

”För den som har gått IB finns alla möjligheter. De största fördelarna är att undervisningen är på engelska och att utbildningen är koncentrerad till sex ämnen.” (Emma)

”Känslan när vi var klara med våra examina var fantastisk. Vi klarade det och vi gjorde det tillsammans. Lärarna har engagerat sig oerhört i utbildningen! Det har varit en fantastisk klass!” (Anna, som fick maximala 45 poäng och som läst till läkare i Oxford UK)

”Det härliga med en IB-klass är dynamiken när duktiga naturvetare, språkare och samhällsvetare möts i ett sammanhang. Vilka diskussioner! Och ingen förlorar på att klasskompisarna är bra!” (lärare på programmet)

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om programmet och/eller komma på ett studiebesök.

Denna sida uppdaterades