< >

Personligt ombud i Skara, Lidköping och Götene 

Personligt ombud (PO) är ett frivilligt och kostnadsfritt stöd som vänder sig till människor med psykiska funktionsnedsättningar (nedsatt förmåga att fungera psykiskt).

När behov av personligt ombud konstaterats inleds en förtroendefull kontakt i den miljö som individen själv önskar. Vi arbetar utifrån individens önskemål och behov och är vår enda uppdragsgivare.

Vår uppgift är att:

  • tillsammans med dig identifiera behovet av vård, stöd och service
  • samordna olika stödinsatser
  • bistå i kontakt med myndigheter
  • se till att du får dina lagliga rättigheter tillgodosedda.

Förhållningssätt

Klienten bestämmer själv. Ombudet finns där som ett stöd till funktionsnedsatta med resurser för att nå egna mål.

Viktiga förhållningssätt för våra personliga ombud är:

  • Personkontinuitet – samma ombud över tid
  • Långsiktighet och tålamod – en grund för att nå resultat i arbetet
  • Nära relation – vi lär känna dig och skapar en förtroendefull relation innan mål formuleras (skrivs) och förändring påbörjas
  • Vi arbetar i dina naturliga miljöer, bland annat genom hembesök
  • Vår utgångspunkt är att jobba med dina unika behov, aktuella funktionsnivå och hälsotillstånd

Denna sida uppdaterades