< >

Olovligt byggande

Om du utför en åtgärd som kräver bygglov, marklov, rivningslov eller anmälan, utan att ha sökt lov, räknas det som olovligt byggande eller svartbygge.

Det är heller inte tillåtet att starta ett bygge som kräver bygglov eller är anmälningspliktigt utan startbesked eller att ta en åtgärd i bruk innan du fått slutbesked.

När du fått bygglov

Har du börjat bygga utan att ha sökt lov eller innan du fått ett startbesked kan det bli aktuellt med ingripanden, förelägganden och byggsanktioner enligt 11 kapitlet plan- och bygglagen.

Olovligt byggande - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades