< >

Fonder

Varje år kan du som är folkbokförd i Skara kommun ansöka om att bli tilldelad medel från någon av de sex fonder som omsorgsförvaltningen ansvar för. 

Ansökningsperiod 

Ansökan öppnar upp i juni och ansökningsperioden är mellan juni till augusti. 

När ansökningsperioden är slut beslutar omsorgsnämnden vilka man anser ska tilldelas medel och i november beslutar kommunstyrelsen vilka som blir beviljade. Utbetalning sker i december månad för dig som har blivit beviljad.

Fonder att söka

Stiftelsen Skara kommuns samfond 1

Målgrupp: Behövande äldre

Stiftelsen Skara kommuns samfond 2

Målgrupp: Behövande personer

Stiftelsen Samfond för bostadsbidrag

Målgrupp: Behövande arbetarfamiljer

Stiftelsen Skara kommuns Samfond för rehabilitering

Målgrupp: Vistelse, Rehab- eller rekreationsanläggning

Stiftelsen Ida o Helena Mankells fond

Målgrupp: Behövande äldre

Emma Karlssons fond

Målgrupp: Behövande sjuka pensionärer på Vallehemmet eller i Valleområdet


Denna sida uppdaterades